ادله قرآنی مسئولیت مدنی

نام نشریهقرآن، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهمحمود حکمت نیا, حسین هوشمند فیروز آبادی