«کتاب فقه قرائت» منتشر شد

کتاب «فقه قرائت»، اثر حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق یوسفی مقدم، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

كد خبر:3565 تاريخ خبر :12:32:00 1396-7-13
به گزارش واحد خبر پایگاه معارف قرآن، کتاب فقه قرائت (فقه ادا و فقه موسیقی ادا)، به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق یوسفی مقدم رئیس و عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد. این اثر مباحث مربوط به فقه قرائت ( فقه ادا و فقه آهنگ و موسیقی ادا) را با ساختاری نو بررسی و به جامعه علمی اهداء کرده و کوشیده است در همه بخشها و فصل ها بجز مطالب مربوط به مخارج و صفات حروف، با نگاهی اجتهادی، موضوعات و مسائل را بررسی نماید.
کتاب فقه قرائت که از چهار بخش: 1. کلیات، 2. فقه ادا، با پنج فصل 3. اقسام قرائت تجویدی، با چهار فصل 4. فقه موسیقی ادا، با سه فصل؛ تشکیل شده است؛ در 507 صفحه، توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.