کرسی ترویجی عرفان در آینه قرآن برگزار شد

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: عرفان در آینه قرآن (معطوف به بخش عرفان نظری) برگزار شد

كد خبر:3552 تاريخ خبر :12:28:00 1396-5-23
به گزارش واحد خبر پایگاه معارف قرآن، در راستای برگزاری کرسی های نقد و بررسی آثار،کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: «عرفان در آینه قرآن (معطوف به بخش عرفان نظری)»، به کوشش پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و اداره همکاری های علمی و پژوهشی، با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن رمضانی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد بعنوان ناقد و حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده به عنوان دبیر علمی، با حضور محققان قرآنی و پژوهشگران در روز دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 10 در تالار شیخ طبرسی واقع در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، برگزار شد.