کرسی ترویجی عرفان در آینه قرآن برگزار می شود

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: عرفان در آینه قرآن (معطوف به بخش عرفان نظری) برگزار می شود

كد خبر:3547 تاريخ خبر :10:04:00 1396-5-19
به گزارش پایگاه معارف قرآن، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: «عرفان در آینه قرآن (معطوف به بخش عرفان نظری)»، به کوشش پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و اداره همکاری های علمی و پژوهشی، با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن رمضانی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد بعنوان ناقد و حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده به عنوان دبیر علمی در روز دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 10 در تالار شیخ طبرسی واقع در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، برگزار می گردد.