کرسی نقد «فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن » برگزار می شود

کرسی نقد با عنوان « فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن » به کوشش پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و اداره همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

كد خبر:3476 تاريخ خبر :14:37:00 1395-10-1
به گزارش واحد خبر پایگاه معارف قرآن، کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی: « فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن » به کوشش پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و اداره همکاری های علمی و پژوهشی، با حضور حجج اسلام و المسلمین آقایان احمد باقریان و محمد مهدی فیروزمهر به عنوان ارائه دهنده، حجج اسلام والمسلمین آقایان محمد فاکر میبدی و مهدی رستم نژاد بعنوان ناقد و حجت الاسلام والمسلمین سید محسن سادات فخر به عنوان دبیر علمی در روز پنج شنبه 2 دیماه 1395 ساعت 9 صبح در تالار شیخ طبرسی واقع در ابتدای خیابان معلم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد.