صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

انحرافات و آسيبهاى اجتماعى از ديدگاه قرآن
نویسنده : آقاجانى ـ نصر الله
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: صديق سروستانى ـ رحمت الله
رشته : جامعه شناسى
تعداد صفحات : 281
سال دفاع : 1381-08-10
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
کلید واژه: تفسير، آسيب شناسى، هرمنوتيك، جامعه
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:

جامعه بشرى در طول تاريخ شاهد نقض قواعد و مقررات مربوط به رفتار بوده و آسيبهاى فراوانى را متحمل شده است. در عين حال، يكى از مهم ترين كوششهايى كه در اين عرصه صورت گرفته، تحقيق و تفحّص در شناخت كجرويها، چگونگى بروز و ظهور آنها و تهيه ساز و كار پيشگيرى و درمان آنهاست. چنين انديشه اى به شدت از اصول و مبانى نظرى و پيش ساختهاى فرهنگى متأثر است.

اين تحقيق، بر آن است تا بر اساس فرهنگ و آموزه هاى اسلامى، انحرافها و آسيبهاى اجتماعى را از ديدگاه قرآن بحث و بررسى نمايد.

رساله حاضر، در شش فصل ترتيب يافته است:

در فصل اول، كليات تحقيق مطرح مى شود.

در فصل دوم، تحت عنوان، «روش شناسى»، روش اسنادى، تحليل محتواى كيفى، هرمنوتيك، تفسير، و رابطه اين مفاهيم چهارگانه بررسى شده و روش تفسير به معناى مصطلح در علم تفسير قرآن، روش مناسب اين تحقيق انتخاب شده، درباره آن مباحثى ارائه مى گردد.

در فصل سوم، ابتدا رويكردهاى مختلف در تبيين كجروى، يعنى رويكرد زيست شناختى، رويكرد روان شناختى، و رويكرد جامعه شناختى معرفى مى گردد و سپس چهارچوب نظرى تحقيق و اصول و مبانى قرآنى آسيب شناسى اجتماعى بيان مى شود.

در فصل چهارم، انواع انحرافات و آسيبهاى اجتماعى از ديدگاه قرآن بر حسب پيامد آسيبى، در پنج دسته، بررسى مى گردد: انحرافاتى كه امنيت اعتقادى و اخلاقى جامعه را آسيب مى زنند، انحرافاتى كه به روابط عاطفى در خانواده و انسجام اجتماعى آسيب مى زنند، انحرافاتى كه باعث سلب امنيت جانى جامعه است، انحرافاتى كه باعث سلب امنيت منزلتى افراد است، و انحرافاتى كه سبب سلب امنيت مالى افراد مى شود.

در فصل پنجم، رويكرد قرآن در تبيين انحراف اجتماعى در بيان تأثير شخصيت و ويژگيهاى روانى، عوامل فيزيكى و متافيزيكى، و عوامل و زمينه هاى اجتماعى در كجروى، تشريح مى شود و شيوه هاى پيشگيرى و درمان انحراف از ديدگاه قرآن، در تعليم و تربيت، توجه به الگوهاى عينى در جامعه، امر به معروف و نهى از منكر (سيستم نظارت همگانى)، و سيستم مجازات اسلامى، بيان مى گردد.

و در فصل ششم، نتايج و پيشنهادات ارائه مى شود.
قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني