صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

هوشمندي موجودات از نگاه وحي
نویسنده : قنبرزاده درزي، مريم
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: فقيهي مقدس، نفيسه
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1393-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: هوشمندي ، شعور، ادراک، تسبيح، حشر موجودات
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: نوعي از شعور و ادراک به نحو تشکيکي در همه ي موجودات هستي حکم فرماست .مراد از هوشمندي ، ذي شعوري و مدرک بودن موجودات است. بنابر اين شعور ، ادراک و ذکاوت از واژگان مترادف و هم نوا با اين واژه اند. نظريه ي "هوشمند تمامي موجودات عالم " با مباني نقلي ، عقلي و فلسفي ، و عرفاني ، به وضوح قابل اثبات است. دو ديدگاه از دانشمندان اسلامي قابل بررسي است . ديدگاه اول مربوط به دانشمندان اسلامي به خصوص علماي اهل تسنن است که آيات و روايات مرتبط را تاويل برده و حمل بر مجاز مي نمايند. ديدگاه دوم مربوط به بسياري از فيلسوفان ، محدثان و مفسران اسلامي به خصوص علماي شيعه است که با مباني نقلي ، عقلي و عرفاني ، نظريه تاويل را نقد و رد نموده و نظريه "هوشمند تمامي موجودات عالم " را به اثبات رسانده اند. با تامل در آيات الاهي و روايات حضرات معصومين عليهم السلام ، در اين زمينه ، مي توان مصاديقي را براي اين حقيقت قرآني ، يافت . بر طبق اين آيات ، تسبيح و حمد عالم هستي ، سجده و قنوت موجودات عالمانه و از روي معرفت ، نسبت به پروردگار خويش است. حشر موجودات ، خودداري آسمان ها ، زمين و کوه ها از پذيرش امانت الهي از مصاديق ديگر اين آيات هستند . خداوند در قرآن ، کارها و رفتارهاي هوشمندانه و مدرکانه اي که معمولا از يک موجود ذي شعور سر مي زند را به ساير موجودات نسبت مي دهد. سخنوري حيوانات ، شهادت اشياي عالم و اعضا و جوارح انسان در قيامت ، از جمله اين آيات هستند. فرمانبري و اطاعت موجودات از فرامين و دستورات الهي نمونه ي ديگري از اين آيات محسوب مي شود . اين آيات سه دسته هستند. دسته اول : آياتي که موجودات مستقيما مورد خطاب خداوند قرار گرفته اند . دسته دوم : آياتي که حاکي از وحي به موجودات است. دسته ي سوم : آياتي که خداوند ماموريت ها و رسالت هاي شگفت انگيزي به حيوانات و جمادات مي دهد و آن ها نيز به خوبي از عهده ي آن بر مي آيند. در نتيجه مشخص مي شود که جهان هستي يکسره هوش ، شعور و ادراک به نحو تشکيکي است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني