صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

رابطه اسلام و ايمان از ديدگاه مفسران
نویسنده : جودي،اعظم
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: شيخ بهايي، احمد
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1393-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: اسلام، ايمان،مفسران، مراتب ايمان
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: اسلام و ايمان به لحاظ مفهوم و معناي لغوي با هم تفاوت دارند. اسلام در لغت به معني تسليم امر خداوند بودن است و ايمان به معني تصديق توام با اطمينان خاطر است. اسلام شکل ظاهري دارد که شخص با جاري کردن آن برزبان درسلک مسلمانان وارد ميشود و احکام اسلام بر او جاري مي گردد. ولي ايمان يک امر واقعي و باطني است و جايگاه آن قلب آدمي است. به لحاظ معناي اصطلاحي اسلام و ايمان درميان مفسران و متکلمان اختلاف آراي زيادي وجود دارد. درروايات اسلامي نيز به همين تفاوت ها اشاره شده است. گروهي از مفسران با توجه به اختلاف معناي اسلام وايمان در موارد گوناگون نسبت واحدي را در بيان رابطه اسلام و ايمان تصور نکرده اند بلکه درموراد گوناگون کاربرد اسلام نسبت هاي متفاوت را براي آن در رابطه با ايمان مطرح کرده اند. برخي ديگرازمفسران بين معناي لغوي و اصطلاحي اسلام فرق گذاشته و سپس به بيان نسبت بين آن دو پرداخته اند. گروهي نيزاختلاف معنايي اسلام را نتيجه مراتب آن مي دانند و به لحاظ هرمرتبه ازآن نسبتي خاص با ايمان درنظر گرفته اند. برخي ديگربراي اسلام مراتب بيشتري ذکرکرده اند و ايمان را هم مانند آن داراي مراتبي مشابه مي دانند.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني