صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بررسي ادله منکران نبوت در قرآن کريم
نویسنده : صادقي، فاطمه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: فلاحي قمي، محمد
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1393-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: نبوت، منكر، انكار نبوت، اثبات نبوت
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: نبوت در لغت به معناي پيامبري است، نبوت رشته ارتباطي انسان با خالق يگانه مي باشد، انسان در زندگي اجتماعي خود براي رسيدن به سعادت اخروي خود نيازمند قوانيني است که اين قوانين روح پرور را خداوند توسط انبيا براي مردم ارسال کرده است .قرآن کريم نبوت را مظهر رحمت خداوند دانسته و انبيا مبعوث شدند تا احکام الهي را به مردم ابلاغ ، و از طريق بشارت و انذار به احکام الهي و مشخص کردن حدود الهي ، آنان را به سعادت برسانند، اعتقاد به نبوت و مجموع پيام هايي که از طرف خداوند متعال به سوي مردم آورده شده يکي از ضروريات دين اسلام مي باشد. شناخت وحي در عصر ما ، به خاطر چالش هايي که در راه تبيين و ايمان به آن وجود دارد، ضرورتي مضاعف دارد ، معرفت به انبيا، ايمان به آن و جادادنش در خانه جان ، همه ميدان هاي فردي و اجتماعيشان را گلشن خوبي ها و گلستان زيبايي ها مي کند. جامعه بشري ، بدون اسوه و الگو هرگز به سعادت ويژه خويش نمي رسد. کتابهاي زيادي از جمله : کتابهاي تفسيري ، عقايد، کلامي، و تاريخي در رابطه با مساله مورد تحقيق ، تاليف گرديده است. در بسياري از آيات قران کريم هدف از بعثت انبيا بيان شده و اهداف مربوط به نبوت عامه و خاصه ، آمده است از جمله: دعوت به يکتا پرستي ، برپايي قسط و عدل و ديگر اهداف ذکر شده است . هر گاه انبيا مکتب الهي را که مطابق ميل طاغيان و منکران نبود، طرح کردند؛ کساني که گرفتار استکبار و هواي نفس بودند به خاطر اين که موقعيت و مقام آنان به خطر نيفتد با انبيا به مخالفت برخاستند و نهايت تلاش خود را براي خاموش کردن نور هدايت به کار بردند.منکران وحي چون به شناخت و معرفت نوراني حقايق دست نيافتند ، پوينده راه جهل و گمراهي شدند و به خاطر پذيرش ولايت غير خدا ، جهل و غفلت ، تحجر و تعصب ، خودبزرگ بيني ، و ديگر عوامل ، مانع بزرگي براي قبول وحي ايجاد مي کردند. در صدر مخالفان انبيا مترفين ، ملا و بزرگان قوم بودند که با دلايل باطل و واهي مردم عادي را نيز با خود همراه مي کردند. آيات الهي سرچشمه اصلي اختلافات ديني و انکار منکران را حب دنيا و رياست طلبي ، ظلم و حسد و عداوت معرفي کرده است . همه ايرادات منکران انبيا ، جنبه بهانه جويي دارد آنان در فکر برطرف ساختن شبهه و شنيدن پاسخ حق نبودند بلکه به خاطر رسيدن به اهداف خود اين انکارها را دنبال مي کردند. امروزه نيز کساني که با اسلام مي ستيزند وجود دارند که مي خواهند دين اسلام که تکامل يافته همه اديان است را از بين ببرند . هدف از بررسي زندگي انبيا و اقوام آنان ، از زندگي اقوام انبيا عبرت گرفته تا به سرنوشت آنان دچار نشويم و براي عالي شدن بايد با عالي ارتباط برقرار کرده ، با آشنايي با سيره انبيا و اوليا راز بقاي مکتب انبيا و سرزوال منکران آنان به خوبي مشخص مي شود.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني