صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ارکان و مراتب ايمان از منظر آيات و روايات
نویسنده : آرش زماني، فريبا
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: وفايي، اعظم
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1393-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: ايمان، صبر، عدل، جهاد، يقين، اسلام، عمل، علم
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: ايمان به معناي اذعان و تصديق به چيزي و التزام به لوازم آن است. ايمان به خدا به معناي تصديق به يگانگي او و پيغمبرانش و تصديق به روز جزا و بازگشت به سوي او و تصديق به هر حکمي است که فرستادگان او آورده‌‌ا‌ند. انسان با شناخت ارکان ايمان مي‌تواند پايه‌هاي ايمان خود رامحکم و استوار کند و به‌مراتب بالاي ايمان برسد. ايمان داراي ارکان و اصول خاصي است که با آن‌ها شناخته مي‌شود؛ ارکان ايمان از نظر مفسران و روايات قابل شناخت است. سه نظريه در مورد ارکان ايمان از نظر مفسران وجود دارد: ‎1‎ـ رکن ايمان تصديق قلبي است؛ ‎2‎ـ رکن ايمان عمل است؛ ‎3‎ـ رکن ايمان تصديق قلبي مبتني بر معرفت است که منجر به عمل مي‌شود. امام علي(عليه‌السلام) مي‌فرمايد: خداوند ايمان را بر چهار ستون بنا نهاده است؛ صبر،يقين، عدل، جهاد. مسأله‌ي تصوير افزايش و کاهش ايمان بستگي به موضوعي دارد که هر فرد در زمينه‌ي ماهيت ايمان اتخاذ مي‌کند کساني که رکن ايمان را تصديق مي‌دانستند در مورد مراتب ايمان گفتند: تصديق از مقوله‌ي کيف نفساني است و کيف نفساني، امري قابل شدت و ضعف است، کساني که رکن ايمان را عمل مي دانستند اذعان کردند از آن‌جا که ايمان اسم طاعت و ترک گناه است عمل و احکام ديني شدت و ضعف‌پذير است. کساني که رکن ايمان را تصديق قلبي مبتني بر معرفت که منجر به عمل شود مي‌دانستند در مورد نقصان و زيادت ايمان گفتند: ايمان به هر چيز عبارت است از علم به آن به اضافه‌ي التزام به اقتضاي آن، به‌طوري که آثار آن علم در عمل هويدا شود و نيز از آن‌جايي که علم و التزام است که شدت و ضعف مي‌پذيرد، ايمان هم که از آن دو تأليف شده قابل زيادت و نقصان و شدت و ضعف است. همان‌طور که ملاحظه مي‌شود اين تبيين بهترين تبيين براي مسأله‌ي زيادت و نقصان ايمان براساس ارکان ايمان است. با استفاده از روايات و نظر دانشمندان علوم اسلامي مراتب ايمان را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد. دسته‌ي اول: رتبه‌بندي ايمان براساس نوع ايمان که ايمان بر سه نوع: ايمان لساني و ايمان عقلي و ايمان قلبي منحصر مي‌شود. دسته‌ي دوم: رتبه‌بندي ايمان براساس صاحب ايمان که ايمان بر سه نوع: علم‌اليقين، عين‌اليقين و حق اليقين منحصر مي‌شود.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني