صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

تفسير تطبيقي " هن لباس لکم و انتم لباس لهن" از ديدگاه مفسران شيعه و سني
نویسنده : موحدي‌نيا، زهره
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: ملکوتي خواه، اسماعيل
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: ازدواج، زوج، زوجه، ماه رمضان، آميزش، خانواده
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: مطالعه تطبيقي بين آراي مفسران شيعه و اهل سنت پيرامون تمثيل قرآني "هن لباس لکم و انتم لباس لهن" است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي جوانب مختلف تمثيل مذکور و استخراج نکات ادبي ، بلاغي و تربيتي آن و در نهايت ارائه الگوي رفتاري در روابط بين همسران که از نيازهاي بسيار مهم در عصر حاضر است مي باشد. در فصل اول ، بعد از طرح کليات تحقيق ، عنوان مي دارد ، کاربرد لباس در قرآن، هم براي بيان موارد مادي است، هم براي بيان موارد معنوي و در کتاب هاي لغت و ديدگاه مفسران به سه معني ، پوشاندن ، ايجاد شبهه و معاشرت و آميزش کردن آمده است. در فصل دوم ديدگاه هاي مفسران شيعه و سني از نظر خبري و انشائي بودن عبارت مذکور ، و صنعت ادبي به کار رفته در آيه مطرح و عنوان گرديده که اين تمثيل قرآني خبري در مقام انشا و از قبيل تشبيه بليغ مي باشد و در فصل سوم ، بيان مي دارد ، تقريبا همه تفاسير شيعه و اهل سنت ، کل آيه را حاوي حکم فقهي اباحه آميزش در شب هاي ماه مبارک رمضان دانسته . اما مدلول عبارت "هن لباس لکم و انتم لباس لهن" که در وسط آيه آمده و موضوع منتخب اين تحقيق مي باشد، را اخباري و بيان سبب يا حکمت حکم اباحه مي دانند. آيه، تشبيه بليغ بوده و نکات بلاغي آن، کم و بيش در بيشتر تفاسير شيعه و بعضا اهل تسنن مورد بررسي قرار گرفته و بالتبع به نکات تربيتي پرداخته و اثبات گرديده لباس بودن براي يکديگر اقتضا دارد که همسران براي ايجاد آرامش ، رسيدن به کمال ، بر قراري ارتباط معنوي ، حافظ شؤون يکديگر بودن، پوشاندن قبائح اعمال همديگر، اسباب زينت هم بودن ، جلوگيري از اعمال منافي ، دوري از فسق و فجور ، - نگهداري از شهوتراني ، حفظ از تندروي و افراط ، کاشتن تخم محبت ، حافظ پرده دري و سبکسري ، کفويت ، پوشاندن عيوب ، گرمي بخشيدن به زندگي ، زياد شدن روزي، بازداشتن از حرام ، ممانعت از سردي و مسامحه کاري ، تنظيم اخلاق و رفتار، رازداري و به طور کلي برقراري روابط حسنه برنامه ريزي نمايند . و در پايان پيشنهاد گرديده است ، آياتي که در راستاي آيه مورد بحث در اين تحقيق مي باشد به صورت کاربردي مورد تحقيق قرار داده شود .قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني