صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

حکمت پرسش‌هاي قرآني
نویسنده : مختاري، معصومه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: محمودي، سيد احمد
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: پرسش، پاسخ، استفهام، اسلوب بيان، حكمت
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: از سبک‌هاي زيبا و دلنشين قرآن کريم براي بيان حقيقت و آگاهي دادن به مخاطب واقناع او، اسلوب استفهام است. اين شيوه، نقش مهمي در اعجاز لفظي قرآن،ايفا مي کندو چون قريب به اتفاق استفهامات قرآني از جانب خداوند دانا است در بردارنده اغراض و اهدافي است. با توجه به اينکه سوال کننده ،پروردگار حکيم است، غرض او از استفهام، آگاهي يافتن نسبت به مجهول نيست، بلکه در اين استفهامات، راز و رمزها و حکمت هايي نهفته است که براي فهم آن بايد به گوينده، مخاطب، قرينه هاي لفظي و معنوي، سياق کلام ، کيفيت و شأن نزول آيه و کيفيت قرائت و وقف توجه کرد؛ در غير اين صورت نمي توان معني دقيقي از آيات بدست آورد. روش پرسش از مخاطب وپاسخ دروني او در تعليم وتربيت، بسيار مؤثر وخصوصا در مورد افراد جاهل ولجوج بسيار راهگشاست. اسلوب استفهام در قرآن، گوياي اين حقيقت است که کلام الهي همواره از بليغ ترين و فصيح ترين سخن استفاده نموده تا منظور خود را با ساده ترين الفاظ که عميق ترين معنا رادر بر دارد به انسانها برساند. نکته قابل توجه آن است که در اغلب پرسشهاي مطرح شده در قرآن؛ حکمتهايي نهفته است که پژوهش حاضر نيز در صدد کشف و ارائه اين گونه حکمتها مي باشدکه عبارت است از:‎1‎-حکمت اعتقادي آيات که به بررسي پرسشگري،چگونگي و اهميت آن در مسائل اعتقادي انسان پرداخته است. ‎2‎-حکمت معرفتي آيات که براي رسيدن به معرفت و دستيابي به هر مقصود ومرادي بايد مقدمه ابزاري آن را فراهم آورد که پرسش، يکي از اين ابزار است. ازجمله نمونه هاي حکمت معرفتي آيات ، يادآوري نعمتها، دعوت به تفکر، اعطاي بينش و غيره مي باشد.‎3‎-حکمت تربيتي آيات که تربيت انسان را بالاترين هدف خود قرار داده است و به همين دليل بخش اعظم محتواي آيات پرسشي قرآن کريم ، حکمت تربيتي است که به نمونه هاي ذيل مي توان اشاره کرد: ارئه الگوهاي مثبت ومنفي،تحريک عواطف،تربيت عملي ،عبرت گرفتن. اين نوشته با عنايت به محدوديتها وبضاعت اندک نگارنده، بخش کوچکي از اين حکمتها را ارائه کرده است. ازآنجا يي که فهم معاني استفهام در آيات قرآن به همراه حکمت آن ، نيازمند شناخت گوينده، مخاطب، موضوع و قرينه هاي لفظي ومعنوي بوده است ، هدف از انجام اين پژوهش،آشنايي با ساختار ادبي و نکات بلاغي استفهام، شناخت فلسفه وحکمت آيات استفهامي است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني