صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸

بررسي مباني و روش تفسيري آيت الله جوادي آملي
نویسنده : يوسفي، سکينه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: شفيعي دارابي، سيد حسين
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: مباني تفسيري، روش تفسيري، تفسير تسنيم، جوادي آملي، عبدالله
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: اخذ روش درست و مناسب نقشي بي‌بديل و بس مهم در پديد آوردن اثري ماندگار و تأثيرگذار دارد. عطف توجه به مباني نيز، از عمده مسائلي است که به موازات روش، جايگاه ويژه‌اي را در پژوهش ايفا مي‌کند. معرفي آثار دانشمنداني هم‌چون آيت‌الله جوادي آملي از اين ‌دو منظر راهگشا و مثمر ثمر خواهد بود. در اين تحقيق سعي شده است تا مباني و روش تفسيري اين مفسر گرانقدر معرفي و تحليل گردد. در ضمن نگاهي به آثار ايشان، به ويژه تفسير تسنيم شده است. همچنين موضوعاتي مانند وحيانيت قرآن، تحريف‌ناپذيري قرآن و اقسام آن، فهم‌پذيري قرآن و ادله آن، قاعده وضع لفظ براي روح و حقيقت معنا و مستندات آن، برخي از مباني ديگر مانند نورانيت و برهان و بينه بودن قرآن مورد کاوش قرار گرفته است. سرانجام ضمن ارائه رهيافت مفسران تأثيرگذار بر تفسير تنسيم، روش و رويكرد آن تفسير طي سه گفتار جداگانه مورد پژوهش قرار داده شده است و از سهم عقل و روايات سخن به ميان آمده است. آنگاه قواعد تفسيري که در رويکرد تفسيري اين مفسر نقش داشته‌اند، مورد تحليل قرار گرفته است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني