صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بررسي تطبيقي آيه اعراف
نویسنده : عابدي، ليلا
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: تاج آبادي، مسعود
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: قيامت، بهشت، جهنم، اعراف، اصحاب اعراف
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: از آيات و روايات استفاده مي شود، روز قيامت داراي مواقف و مشاهد گوناگوني است. آخرين موقف، بهشت و جهنم است، که آدميان در آن مستقر خواهند شد. در آياتي از قرآن کريم که از بهشتيان و دوزخيان سخن مي گويد از جاي خاصي نام مي برد، که ميان بهشت و جهنم و مشرف بر آنهاست و آن "اعراف "است. اعراف، به آنچه بالا و بلند و شناخته شده باشد گفته مي‌شود، خواه از امکنه و مقامات باشد، و يا از اشخاص و در آيات کريمه به مقامات بلندي که محيط بر اهل محشر و بهشت و دوزخ است اطلاق شده است، که همچون حجابي ميان اين دو کشيده شده و يا همچون زمين مرتفعي در ميان اين دو فاصله گرديده است، به طوري که کساني که روي آن قرار دارند ، مشرف بر بهشت و دوزخند ، و هردو گروه را مشاهده مي کنند، و از چهره هاي تاريک و روشن آنها مي توانند آنان را بشناسند. در اينکه چه کساني بر اعراف قرار دارند؛ اقوال زيادي بين مفسران شيعه و سني وجود دارد. مفسران شيعه از آيات چنين استفاده مي کنند، که اعراف گذرگاه سختي است، بر سرراه بهشت ، که دو گروه در آنجا قرار دارند؛ ضعيفان و آلودگاني که در رحمتند و پيشوايان بزرگي که در همه حال يار و ياور ضعيفانند . پيشوايان قوم در اين گذرگاه ، همانند فرماندهي که در اينگونه موارد در آخر لشگر راه مي روند تا همه سپاهيان بگذرند ، در آنجا توقف کنند ، تا به کمک ضعفاي مومنان بشتابند، و آنها که شايستگي نجات را دارند در پرتو امدادشان رهايي يابند . روايت وارده در اين زمينه نيز ، بيانگر همين مطلب است؛ دسته اي از روايات اصحاب اعراف را انبيا ، ائمه (ع) و نظير آنها مي داند؛ و دسته ديگر اهل اعراف را کساني مي داند ، که اعمال نيک و بد آنها مساوي است ، اعمال نيک از آتش بازشان داشته و اعمال بد مانع دخول بهشت گرديده، آنها در اعراف هستند تا خدا ميانشان قضاوت کند. اما اکثر مفسران اهل سنت، اهل اعراف را تنها کساني مي دانند که حسنات و سيئاتشان برابر است، که عاقبت به رحمت خداوند وارد بهشت مي‌شوند؛ البته اين قول با سياق آيات سازگاري ندارد. از دقت و تدبر در آيات استفاده مي شود که رجال اعراف جمعي از بندگان مخلصند غير از ملائکه که مقام و منزلتشان از ساير اهل جمع بالاتر است، مردمي هستند که هر دو طايفه بهشتي و دوزخي را مي‌شناسند، در تکلم به حق مجازند؛ مي توانند شهادت دهند، و شفاعت کنند ، امر کنند و حکم نمايند.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني