صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

جاهليت و مصاديق آن از ديدگاه قرآن و روايات
نویسنده : فلسفي، لعيا
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: حميديان، حميد
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: جهل، جاهليت، بت پرستي، عصبيت، فرهنگ جاهلي
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: تحقيقي قرآني و روايي در باره موضوع جاهليت و مصاديق آن است. نوشتار حاضر، در ضمن پنج فصل و ده گفتار به اين موضوع پرداخته و آن را واکاوي مي نمايد. در فصل اول بعد از مباحث مقدماتي، ابتدا ريشه اين کلمه که واژه جهل مي باشد و سپس خود واژه جاهليت با مراجعه به منابع لغوي و تاريخي، و پس از آن آيات قرآني، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس واژه‌هاي متضاد و همسوي با اين کلمه مورد بررسي قرار مي گيرند. نتيجه اين بررسي‌ها روشن مي‌سازد که منظور از جاهليت در مفاهيم قرآني، فرهنگي است که از نظر عقيده، اخلاق و عمل، حالت جهالت همراه با سرکشي، تعصب و خودنمائي در برابر حق و حقيقت بر آن حاکم باشد. همچنين به دوره قبل از بعثت رسول گرامي اسلام (ص) نيز ، اصطلاحا دوره جاهليت گفته مي شود. در فصل دوم مجموعه اعتقادات اعراب جاهلي همچون: بت پرستي، ستاره پرستي، عقيده به شيطان و جن به عنوان موجوداتي قدرتمند که در بعضي امور آنها دخالت داشته يا از غيب به آنها خبرهائي ميدهند، و نيز ديگر اعتقادات خرافي، تحت عنوان: جاهليت در حوزه انديشه ، مطرح گرديده است. درفصل سوم، خصوصيات اخلاق جاهلي همچون: تعصب جاهلي، تفاخر جاهلي، تکبر، غرور و خودخواهي، تحت عنوان: جاهليت در حوزه اخلاق، مورد بررسي قرار گرفته‌اند. به نمودهاي اجتماعي و اقتصادي رفتار جاهلي، در رابطه با خانواده، قبيله، زن و فرزندان، ازدواج و طلاق، خريد و فروش و نيز تفريحات عرب جاهلي همچون: شراب‌خواري و قمار و نيز رفتارهاي عبادي اعراب جاهلي مانند: نماز، دعا و حج نيز، در فصل چهارم تحت عنوان: جاهليت در حوزه رفتار، به طور اجمال پرداخته شده است. آخرين فصل اين نوشتار نيز، به بعضي از علل و آثار جاهليت و جهل گرائي پرداخته و شيوه زندگي سخت و خشن اعراب جاهلي، دور بودن از مراکز فرهنگ و تمدن و از همه مهم تر، دوري از آموزه هاي وحياني و الهي را عامل بسياري از افکار و انديشه هاي نادرست و خرافي و نيز اخلاق و رفتار جاهلي ، معرفي کرده است .قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني