صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

روش تربيت اخلاقي در قرآن و روايات
نویسنده : احساني،زهرا
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: شفيعي دارابي، سيد حسين
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: تربيت، اخلاق، معصومان(ع)، تربيت اخلاقي، روش تربيتي
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: با توجه به اينکه هدف خداوند از خلقت انسان بندگي و رسيدن به قرب الهي است رسيدن به اين هدف بزرگ زماني محقق مي‌شود که از طرف خداوند زمينه‌هاي مناسب براي شکوفايي استعدادهاي فطري بشر بوجود آمده باشد وقتي که به قرآن کريم اين کتاب هدايت بشري و سيره معصومين (ع) که برگرفته از اين کتاب شريف است مي‌نگريم، در مي‌يابيم که خداوند براي رسيدن انسان به اين هدف بزرگ ( کمال و قرب الهي) مطالب و روش‌هاي مهمي بيان کرده است و سرمنشاء رسيدن به کمال الهي بر دو پايه تربيت و اخلاق استوار است که بين اين دو رابطه‌اي عميق و ناگسستني وجود دارد. دانستن روش‌هاي صحيح تربيت اخلاقي از ديدگاه قرآن و معصومين عليهم السلام مانند هر نظريه و مبناي فکري و عقيدتي باعث استواري و استحکام آن مي‌شود و انساني که از پشتوانه محکم اخلاقي بهره مي‌برد کمتر دچار مشکل خواهد شد. اين پژوهش مطالب خود را درسه فصل و شش گفتار به صورت زير ارائه داده است. فصل اول در گفتار اول به مباحث مقدماتي و کليات تحقيق مي پردازد و بعد از طرح سوال اصلي و سوالات فرعي و روش تحقيق ، به مشکلات و محدوديت‌هاي محقق اشاره مي‌نمايد. گفتار دوم فصل اول به مفهوم شناسي اختصاص دارد که واژه‌هاي کليدي اخلاق، تريبت، تربيت اخلاقي و روش تربيتي بررسي شده‌اند. فصل دوم مربوط به تربيت اخلاقي است که آن هم داراي دو گفتار است. گفتار اول به صورت مختصر به اهميت تربيت اخلاقي پرداخته و گفتار دوم که مربوط به اهداف تربيت اخلاقي است با پنج زير گفتار اهداف تربيت اخلاقي و ويژگي‌هاي آنها را به طور نسبتا مفصل مطرح کرده است. نويسنده درفصل سوم به کيفيت و چگونگي روش‌هاي اخلاقي نگاه کرده و درگفتار اول روش‌هاي شناختي و در گفتار دوم روش‌هاي رفتاري را بررسي کرده است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني