صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸

آزادي عقيده و ارتباط آن با ارتداد از ديدگاه قرآن
نویسنده : برهان، مرضيه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: محمودي، سيد احمد
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: آزادي، اکراه، آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي عقيده، ارتداد
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: عقايد و باورها بخشي از شخصيت دروني انسان را تشکيل مي‌دهند و هيچ قدرت بيروني نمي‌تواند در باره بود يا نبود و يا تغيير آن ها تصميم گيري و يا دخل و تصرف نمايد. اما از آنجا که عقيده انسان بر رفتار و گفتار وي تاثيرمي‌گذارد، آزادي عقيده نيز مانند ساير آزادي‌ها نمي تواند مطلق باشد و با محدوديت‌هائي روبرو است .آزادي عقيده و مفهوم آن ، از بحث هاي مهم مکاتب بشري بوده و شبهات و سوالات فراواني درباره آن مطرح مي گردد که از مهم ترين آنها؛ ناسازگاري مجازات مرتد در اسلام با آزاد بودن عقيده مي‌باشد . طراحان اين شبهه، مجازات مرتد را برخوردي خشونت بار با انسان و مخالف آزادي عقيده، تلقي مي‌نمايند . آزادي عقيده در اسلام به چه معناست؟ آيا پذيرش اصل آزادي در جوامع اسلامي و لزوم تحقيق در اصول دين و پيام آيه "لااکراه في الدين ..." با حکم مجازات مرتد، سازگار است؟ شرايط و ويژگي هاي مرتدي که مجازات مي گردد چيست ؟ آيا هر گونه شک و ترديد نسبت به آموزه هاي ديني ارتداد محسوب مي گردد؟ اين نوشتار کوشيده است که به اين سوالات، پاسخ دهد. مبناي اصلي اين پژوهش اين است که اسلام، آزادي هاي فردي و اجتماعي فراواني را به رسميت شناخته است، اما آزادي را مطلق نمي‌داند. رعايت حقوق خداوند بر بندگان، حقوق ساير شهروندان و مصالح جامعه اسلامي، سه ضلعي است که آزادي افراد را محدود مي‌گرداند . از سوي ديگر عقيده‌، امري باطني و دروني و نوعي، تسليم قلبي است. لذا دين ، اکراه پذير نيست و تنها از راه تبليغ و روشنگري مي‌توان مردم را به آن دعوت نمود. آيه‌ي شريفه "لااکراه في الدين ..." ناظر به همين مضمون است. نکته مهم ديگر اينکه ايجاد شدن ترديد و سوال، در ذهن از لوازم دستگاه ادراک آدمي است لذا ابهام و شک، نسبت به آموزه هاي ديني، ارتداد محسوب نمي گردد. حال صاحبان شبهات حتي اگر از نظر علمي، اقناع نشوند، تا زماني که به تبليغ افکار و شبهات خويش اقدام ننمايند از حقوق و شؤونات خويش در جامعه اسلامي برخوردارند و اکراه و الزام آنها بر پذيرش ادله اسلامي، مجاز نيست و اين گواه آزادي عقيده در جامعه اسلامي مي باشد. مهم ترين يافته اين پژوهش اين است که اگر کسي بخواهد با بيان افکار و اعتقادات انحرافي و يا اظهار ارتداد خويش، مباني فکري مسلمانان را متزلزل نمايد حکومت اسلامي ، به ارشاد و انذار و در صورت عدم تنبه ، به مجازات مرتد اقدام خواهد کرد. به بيان ديگر مرتدي مجازات مي‌گردد که علاوه بر رجوع از اسلام به جحد و انکار اين دين اقدام نموده و سعي در شبهه پراکني و توطئه عليه نظام اسلامي داشته باشد. همان گونه که هر نظامي با هر مکتب عقيدتي در مقابل هر گونه توطئه و فتنه ، دست به اقدامات جدي خواهد زد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني