صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

مديريت نفس از ديدگاه قرآن و روايات
نویسنده : هاشمي،صبيحه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: جباران، محمد رضا
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: نفس ، مديريت ، مديريت نفس ، تهذيب، تزکيه
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: نفس آدمي اصلي ترين سرمايه وجود اوست و قابليت رسيدن به عالي ترين مرتبه کمال يعني قرب الهي را دارد . نيل به اين مقام در گرو مديريت صحيح نفس به معناي برنامه ريزي براي دفع و رفع رذائل، کسب فضائل، سازماندهي قوا، هدايت و کنترل نفس در جهت رسيدن به قرب الهي مي باشد. در آموزه‌هاي اسلامي مديريت نفس بر مبناي انسان شناسي و جهان شناسي الهي پي ريزي شده است. اهدافي همچون علم و معرفت، يقين، متخلق شدن به اخلاق الهي، خدايي شدن، لقاالله، محبوب خدا شدن، و قرب الهي از عمده ترين اهداف مديريت نفس است. تقويت اراده و پايداري، تحت ولايت خدا قرار گرفتن، علم و معرفت، از جمله مهم ترين آثار مديريت نفس است و خروج از دستگاه قرب الهي، حبط اعمال، رسوايي، خواري، زوال عقل و انحراف از خط ولايت پيامدهاي عمده غفلت از مديريت نفس است . نوشتار حاضر از ميان چهار رويکرد يا الگوي عرفاني، عقلي، نقلي و تلفيقي، گرايش رويکرد اخلاق تلفيقي را برگزيده و مطالب خود را بر اساس آن فراهم آورده است. الگوي مديريت نفس در اين نوشتار، در دو بخش: مبارزه با موانع و برنامه ريزي طراحي گرديده است. سالک الي الله در مرحله اول، سعي در شناخت و زدودن موانع دارد؛ سپس برنامه ريزي مديريت نفس در دو جنبه دفع و رفع رذائل و کسب فضائل اختصاص مي يابد. انسان در مقام مديريت نفس بايد با رذائل اخلاقي چون سموم جان برخورد کرده و با بکارگيري راهکارهاي علمي و عملي به پيش‌گيري و درمان آنها بپردازد. عوامل و اسباب موثر در اين امر چون خلوت، موعظه، يادمرگ و...زمينه رشد را فراهم مي نمايند. دفع افسد به فاسد، و رياضت‌هاي شرعي از جمله عناصر درماني هستند. در حيطه برنامه‌ريزي جهت کسب کمالات نيز از دو جنبه علمي و عملي صورت مي‌گيرد و با بهره گيري از نيت خالص، استعانت از خدا، توکل لوازم ارتباط با خويشتن، خدا و خلق سامان مي‌يابد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني