صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بازتاب ساختار بلاغي قرآن کريم درترجمه‌هاي فارسي
نویسنده : يوسفي، صادقه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: عشايري فرد، محمد(بابك)
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: ترجمه قرآن ، ساختارهاي بلاغي ، مترجمان معاصر، علم بلاغت
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: زيباترين و چشمگير ترين جنبه ادبي قرآن، فصاحت و بلاغت آن است، ولي با اين وجود آنچنان که بايد و شايد در حوزه ترجمه مورد توجه قرار نگرفته است. اين پژوهش بر اين اعتقاد است که لازمه رعايت اصل امانتداري در ترجمه قرآن کريم توجه به ساختارهاي بلاغي و سعي در بازتاب معاني برآمده از آنها و زيبايي هاي آنهاست . أ- ترجمه در اصطلاح امروز به معناي بازگرداني پيام و معناي سخن از يک زبان به زبان ديگر است و اين همان معنايي است که از لغت ترجمه برآمده است؛ يعني تبيين و شرح سخن. تفسير نيز عهده دار بيان و شرح کلام است ؛ با اين تفاوت که مترجم نمي تواند در تبيين سخن و نقل پيام از شرح زياد و توضيحات اضافي استفاده کند و بايد در استفاده از لغات به کمترين حد عدم الفاظ بسنده نموده، تا جايي که ممکن باشد رنگ و بوي متن را نيز منتقل نمايد . ب- ساختارهاي بلاغي که الگوهاي ادبي مورد استفاده در زبان متن هستند، هر يک داراي معناي خاصي هستند که مترجم و مفسر در سايه توجه به آن مي توانند رسالت نقل پيام متن را به انجام رسانند . اين امر زير مجموعه رعايت اصل امانتداري در ترجمه است. ت) از آنجايي که ساختارهاي بلاغي بين زبان هاي مختلف متفاوت است، مترجم امين بايد با دقت، به معادل يابي اين ساختارها بين دو زبان پرداخته با عبور از روساخت کلام به ژرف ساخت متن مبدا و انتقال از ژرف ساخت متن مقصد به روساخت آن، با استفاده از نهايت ظرفيت زباني متن مقصد، ترجمه اي هر چه نزديک تر به متن اصلي در دو جهت زيبايي هاي کلامي و معنا را ارائه دهد؛ چرا که با توجه به تفاوت هاي الگوهاي زباني ، ايجاد تعادل کامل بين دو متن ممکن نيست . ث- با بررسي ترجمه هاي فارسي در مي يابيم که ترجمه هاي زيبايي گراي وفادار و متعادل که مترجم در آنها با هنرمندي سعي در انتقال پيام برآمده از متن در عين انتقال زيبايي هاي کلامي دارد ، توفيق بيشتري در ترجمه آيينه وار قرآن دارند . اين امري است که به مقدار بسيار کم در برخي ترجمه هاي کهن و اندکي بيشتر در ترجمه‌هاي اخير نمودار است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني