صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

عوامل مؤثر در تعيين سرنوشت (دنيوي) انسان در قرآن با تکيه بر آراء علامه طباطبايي
نویسنده : زارع، حليمه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: شفيعي دارابي، سيد حسين
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: انسان، سرنوشت، جبر، اختيار ، اراده، وراثت
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: نوشتار حاضر به بحث و بررسي عوامل سعادت و شقاوت انسان در دنيا مي پردازد. شناخت عوامل سرنوشت ساز در حوزه نظري و عملي انسان بسيار تاثيرگذار است . از نگاه قرآن کريم، از منظر علامه طباطبايي، عوامل متعددي در تعيين سرنوشت انسان موثر است. عوامل شناخته شده در مقابل عوامل ناشناخته بسيار محدود است. از جمله عواملي که در سرنوشت انسان تاثير به سزايي دارد عامل اراده و اختيار آدمي است. در اين تحقيق ، ابتدا به اثبات اختيار انسان پرداخته شده است. بدين صورت که حوادث جهان متصل و متسلسل و مرتبط است؛ و مانند زنجيره پيوسته اي از علل و معلولات که اراده و اختيار و سنجش ما نيز ، يکي از حلقات اين زنجيره پيوسته است و ما خود يکي از عوامل موثر اين جهان هستيم ، که از خارج متاثر مي‌شويم ، و بنوبه خود در غير خود تاثير مي گذاريم. ما و اراده و اختيار ما، خارج از اين زنجيره پيوسته آفريده نشده ايم تا نتوانيم در اين زنجيره ذي اثر باشيم. برخي ديگر از عوامل سرنوشت ساز ، که علامه طباطبايي بر آن تکيه دارد ؛ از جمله عقيده و عمل، وراثت ، محيط ؛ (اعم از طبيعي و اجتماعي ) برشمرده شده است . بخشي از شخصيت انسان ، از طريق وراثت ، از پيش تعيين شده است و بخشي را هم جامعه و محيط زيست ، تعيين مي کند . بخش ديگري را نيز خود ، با انديشه و عمل مي سازد و بدان شکل مي دهد. سعادت و شقاوت براي انسان امري ذاتي و حتمي نيست و آن چه سرنوشت او را مي سازد اعمال و عقايد اختياري و ارادي‌اش مي باشد. در قرآن کريم مساله اختيار بشر جايگاه اصولي و کليدي دارد و به عنوان عامل اساسي در سرنوشت انسان مطرح است. و ساير عوامل نقش زمينه‌اي بيش ندارند. ولي در عين حال نبايد از قانون تخلف ناپذير عامل وراثت، و محيط، که هر يک به نوبه خود مي تواند در متن زندگي آدمي نقش آفرين باشد ، غافل بود.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني