صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸

بررسي خواب و رؤيا از منظر آيات و روايات
نویسنده : چگيني‌زاده، مدينه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: سلطاني، اسماعيل
رشته : رشته تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: رؤيا، خواب، رؤياي صادق، تعبير خواب، الهام، اوهام
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: خوابيدن و خواب ديدن از زمانهاي بسيار دور توجه انسان را به خود جلب کرده است و دانشمندان زيادي کوشيده اند راز اين امر شگفت را كشف كنند. با توجه به اينکه خداي متعال خواب را آيه و نشانه ناميده و در آياتي چند از قران کريم بدان پرداخته است برآن شديم تا حقيقت خواب و خواب ديدن و آثار و فوايد آن دو و نيز خوابهاي داراي اعتبار و غير معتبر را از منظر قرآن و روايات تفسيري بررسي کنيم . نوشتار حاضر در چهار فصل و يک خاتمه تنظيم شده است. فصل اول شامل دو بخش کليات و مفهوم شناسي است. واژه "نوم" به معني خواب، در سه آيه از قرآن کريم به کار رفته است و واژگان سنه ، نعاس و منام با آن همسو هستند. واژه "رؤيا " به معني چيزي که در خواب ديده مي شود، در شش آيه از قرآن کريم به کار رفته است و واژه حلم با آن همسو مي باشد. فصل دوم به بيان حقيقت خواب مي پردازد خواب در واقع نوعي توفي است و درضمن آن روح از بدن جدا شده اما اين جدايي به صورت کامل نيست و هنگام بيدار شدن روح به بدن باز مي گردد اين فصل در ادامه به بيان نسبت خواب با مرگ و بيهوشي پرداخته و در ادامه ويژگي ها و آثار خواب و اعمال قبل از خواب را بيان مي کند. فصل سوم به بيان حقيقت رويا مي پردازد با توجه به جدايي روح از بدن در هنگام خواب حقيقت رويا امري است مربوط به روح که به وسيله آن بر محدوديت هاي طبيعي و مادي جسم غالب شده و در عالم ماورا طبيعت سير کرده و به حقايقي دست مي يابد. روان شناسان رويا را محصول کار رواني و حاصل تجربيات گذشته اي مي دانند که به آن دست نيافته ايم. ولي از منظر ديني رويا عنايتي خاص در زندگي بشر است که حاوي پيام ها و بشارت هايي است که وجود آن در زندگي انسان ضرورت دارد. عوامل اختياري موثر در رويا مبادرها و صفات اخلاقي مي باشند. عوامل غير اختياري موثر در رويا الهامات رحماني و القائات شيطاني هستند. فصل چهارم عهده دار بيان تعبير رويا و دانش مربوط به آن است. دانش تعبير، علم شريفي است که خداوند به افراد شايسته و با تقوي عطا مي‌کند. روياها به معتبر و غير معتبر تقسيم مي‌شوند روياي پيامبران و ائمه (ع) به دليل عصمتشان داراي اعتبار و حجيت است؛ ولي روياهاي افراد عادي گاهي معتبر و گاهي غير معتبر مي باشد . با توجه به اين که همه خواب ها معتبر نيستند نمي توان احکام شرعي را از طريق رويا اثبات کرد .قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني