صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

حسنه در قرآن
نویسنده : بيگي،پريسا
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: رودگر، محمد رضا
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: نيكي، احسان، دنيا، آخرت، ثواب، حسنه
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: اين تحقيق در چهار بخش به بررسي مفهوم و جايگاه حسنه در قرآن پرداخته است. ابتدا واژه حسنه از جهت لغت و اصطلاح مفهوم شناسي شده است حسنه مرتبه اعلي در حسن، خير و نيکي است و فاعل آن مستحق مدح و ثواب مي‌باشد. در بخش دوم مصاديق و انواع حسنه بحث شده و فصل اول آن به بررسي مصاديق حسنه اختصاص يافته . در اين فصل با بررسي ديدگاههاي مفسرين شيعه و سني و نقل اقوال پراکنده و متعدد آنان سعي کرده ايم وجه جامعي بين آنها يافته و با توجه به ديدگاه کساني که معتقد به اتحاد مفهومي و حتي اتحاد مصداقي حسنه دنيا و حسنه آخرت هستند به مصداق واحدي براي حسنه برسيم . در فصل دوم حسنات با توجه به فاعل آن به حسنات الهي و حسنات بندگان، و در تقسيمي ديگر حسنات از جهت زمان وقوع آن به حسنه دنيا و حسنه آخرت و در تقسيم سوم حسنات به اعمال و اخلاق تقسيم شده‌اند . در بخش سوم، با بيان اين نکته که حسنات قابليت تحصيل ، تکثير و مضاعف شدن را دارند ، همچنان که قابليت نابودي و حبط شدن را نيز دارند ، عوامل و موانع تحصيل ، تضاعف و حفظ حسنات تا قيامت ، در دو فصل مستقل مورد بررسي قرار گرفته است. بخش چهارم اين پايان نامه اختصاص به آثار حسنه دارد. در فصل اول ، آثار دنيوي و در فصل دوم ، آثار اخروي حسنه بررسي شده و بيشترين تکيه اين بحث با توجه به آياتي مثل " ان الحسنات يذهبن السيئات " به مساله از بين رفتن گناهان و سيئات به وسيله حسنات بوده است و در پايان نگاهي اجمالي نيز به بحث کلامي احباط و تکفير داشته ايم .قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني