صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

مفهوم شناسي حق و باطل از ديدگاه قرآن کريم
نویسنده : روستا،طاهره
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: زنجيري، محمد حسين
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1391-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: حق، باطل، حق عيني، هست‌ها، حق حقوقي، بايدها، حق غايي
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: شناخت حق و باطل از اساسي‌ترين مسائل کاربردي زندگي انسان است، چرا که ناظر به دو پرسش مهم مي باشد: يکي چيستي جهان و ديگري چگونه زيستن. جريان‌هاي فکري و مکاتب مختلف دنيا بضاعت خود را به کار گرفته اند و هر کدام به زعم خود پاسخي جامع و کامل به اين پرسش ارائه داده‌اند ، تا حق و باطل را نمايان سازند و انسان را از سردرگمي نجات دهند. در اين پژوهش بر آنيم تا روشن سازيم آيا اين دو واژه قراردادي هستند، تا هر مکتبي بر اساس باورهاي خود بتواند مسير حق را ترسيم کند و بشريت را به سوي سعادت رهنمون سازد؟ يا اين که واقعياتي ثابت هستند که معمار آفرينش آن را رقم زده تا بايدهاي زندگي خود را در زمينه هاي مختلف بر اساس آن بنا کنيم؟ يعني چگونه زيستن ما را چيستي جهان مشخص مي‌کند. اگر فرض دوم ثابت شود مسير حق ، يک مسير مشخص ، ثابت و از پيش تعريف شده است. بر اين اساس، پژوهش مذکور ابتدا به معنا شناسي دو واژه حق و باطل از نظر اهل لغت و انديشمندان پرداخته است. حق در لغت به معناي موجود ثابت و در اصطلاح به معناي حق عيني (آنچه هست) و حق حقوقي (آنچه بايد باشد) مي باشد. قرآن کريم علاوه بر معناي لغوي و اصطلاحي، معناي سومي را نيز مطرح کرده است و آن "هدف داري عالم " است؛ يعني واقعيت‌هاي موجود و ثابت در دنيا (حق عيني ) هر کدام براي رسيدن به هدفي آفريده شده‌اند (حق غايي) و براي طي طريق در مسير رسيدن به غايت و هدف نهايي، بايدهايي در زندگي انسان مشخص گرديده است (حق حقوقي )، به تعبير ديگر بايدها و نبايدها در زندگي انسان با تکيه بر روند هدف داري عالم تعيين مي شود. ما جهت بررسي همه جانبه اين واژگان، مراد استعمالي آنها را در آيات مربوطه بررسي کرديم. در نهايت با بررسي اسباب شناخت حق و باطل، ويژگي‌ها و مصاديق هر کدام، جهت تثبيت مفهوم حق و باطل به تفحص در آيات قرآن کريم پرداخته ايم ، تا زواياي بحث جهت شناسايي هر چه بيشتر حق و باطل واضح گردد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني