صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

حيات طيبه از ديدگاه آيات و روايات
نویسنده : صادقي، طاهره
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: اباذري، ، محمود
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1390-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: حيات طيبه، ايمان، عمل صالح، زندگي ديني
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: اين تحقيق به بررسي مفهوم حيات طيبه درقرآن، با کمک آيات و روايات اهل بيت (ع) پرداخته است. براي دستيابي به اين مقصود، آيه ‎97‎ سوه نحل محور بحث و تحليل قرار گرفته واز مجراي آن معاني واژه "حيات" واقسام آن و نيز کلمه"طيبه" و موارد کاربرد آن ذکرشده‌اند. همچنين عوامل اين حيات مانند ايمان وعمل صالح که دردستيابي از آيات در کنارهم ذکر شده‌اند و نظرات گوناگون مفسران درمعناي "حيات طيبه" که بعضي آن را روزي حلال و عده‌اي به قناعت و غيره تفسير کرده‌اند بيان شده است. البته بايد گفت اين حيات، چنان معناي گسترده‌اي دارد که همه اين معاني و معاني ديگررا در برمي‌گيرد. بررسي ويژگي‌هاي اين حيات و اينکه اين حيات داراي آثار فردي واجتماعي و اقتصادي است، از ديگر مواردي که در اين تحقيق مي توان به آن دست يافت. قرآن کريم و روايات ائمه معصومين (ع) معيارهايي را براي شناخت چنين زندگي پاکيزه ذکر نموده‌اند و اينکه اين حيات موانعي نيز دارد و براي تحقق آن شرايطي لازم است. خداوند به هر فرد مؤمني که عملي صالح انجام دهد ، نوعي حيات واقعي مي بخشد که همانا محو شدن در ذات باري تعالي است و به هر يک مومنان به تناسب شرايط و استعدادها و اعمال صالحي که انجام ميدهند، مرتبه اي ازآن را اعطا ميفرمايد. به اعتقاد اين قلم، کاملترين مرتبه اين حيات در عصر ظهور امام مهدي (عج) محقق ميشود. مطالب اين پايان نامه در دو بخش ارائه شده است: بخش اول، مباحث مقدماتي که خود شامل سه فصل است: فصل اول کليات تحقيق، فصل دوم، مفهوم شناسي و فصل سوم،حيات انسان. بخش دوم با عنوان، حيات طيبه، شامل شش فصل ميباشد: فصل اول جايگاه حيات طيبه در قرآن و روايات؛ فصل دوم، تحقق حيات طيبه در جامعه؛ فصل سوم ،عوامل حيات طيبه؛ فصل چهارم، آثار و برکات حيات طيبه؛ فصل پنجم موانع حيات طيبه و فصل ششم خاتمه.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني