صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

مقايسه تطبيقي احکام خوراکي‌ها وآشاميدني‌ها در قرآن و عهدين
نویسنده : کاظمي مقدم، روشنک
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: نوري، سيد علي اكبر
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1390-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: حلال، حرام، طيب، خبيث، قرآن، عهدين
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: تحقيق حاضر داراي پنج فصل است که :فصل اول شامل دو گفتار مي باشد: در گفتار اول کليات تحقيق همچون تبيين موضوع، پيشينه، ضرورت، اهداف، سؤالات، فرضيه ها و روش تحقيق بيان گرديده است. در گفتار دوم توضيحاتي پيرامون عهدين ارائه شده و به تعاريف واژه‌هاي کليدي تحقيق پرداخته‌ايم. فصل دوم پنج گفتار را در برمي گيرد: در اين فصل ابتدا اصل اولي خوراکي‌ها را بيان نموده و سپس به ذکر آيات خوراکي‌هاي نباتي در ميان کتب آسماني و آراء فقهاء خواهيم پرداخت. و در پايان هر مبحث مقايسه تطبيقي انجام خواهد شد. فصل سوم داراي چهار گفتار است که در ابتدا اصل اولي گوشت‌ها را مطرح کرده و سپس آيات کتب آسماني را بيان نموده و در آخر به مقايسه تطبيقي آن خواهيم پرداخت. فصل چهارم نيز داراي چهار گفتار خواهد بود که در ابتدا به بيان اصل اولي در مورد آشاميدني‌ها و سپس آيات و احکام آنها اشاره خواهيم کرد و در پايان مقايسه تطبيقي به انجام مي رسد. در فصل پنجم به تبيين فلسفه تحريم و تحليل خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها از ديدگاه قرآن مي پردازيم . که خود داراي چهار گفتار است و در پايان نتيجه گيري از مباحث مطرح شده صورت مي گيرد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني