صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

رذايل اخلاقي، آثار، عواقب و چگونگي مبارزه با آن از نگاه قرآن
نویسنده : مهدي،سيده ممتاز
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: اميني، فائزه
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1390-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)، گروه بين الملل
کلید واژه: اخلاق، رذايل اخلاقي، فضايل اخلاقي، عقوبت
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: در اين پايان نامه، ابتدا واژگان اخلاق، فضائل، رذايل، آثار و عواقب، از نظر لغوي و اصطلاحي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است . بنابر پژوهشي که در اين پايان نامه صورت گرفته است ، رذايل اخلاقي از نگاه ديني عمدتا به چهار نوع تقسيم مي شود. اول: رذايل اخلاقي نسبت به خدا مانند : الف- کفر و عواملي که موجب اين رذيله مي شود. ب- شرک که عوامل آن عبارت است از غنا و راحتي، پيروي از هواي نفس . ج- افترا که عوامل آن دنياطلبي، شيطان، و خودخواهي مي باشد. دوم: رذايل اخلاقي نسبت به اولياي خدا دو قسم است: الف) رذايلي که مخالفان نسبت به اولياي خدا مرتکب شده‌اند و عبارت اند از : 1. تهمت که عوامل آن از قبيل برتري طلبي ، گريز از مسئوليت مي تواند باشد. 2. استهزا که عوامل آن شامل روح عصيان و موقعيت اجتماعي مي باشد. 3. قتل و آزار فيزيکي که عوامل آن را مي توان هواي نفس و عصيان ذکر نمود. ب) رذايلي که معتقدان نسبت به اولياي خدا انجام مي دهند كه عبارت‌اند از : 1. رذيله غلو که عوامل آن را مي توان ضعف عقول ، حب مفرط و ترک واجبات ذکر کرد. 2. نفاق و عواملي که موجب اين رذيله مي شود جهل ، بيماري دل ، ترس و ذلت است . ‎سوم: رذايل اخلاقي نسبت به مردم از جمله رذيله حسد و غضب . عوامل حسد را مي توان انکار فضل خدا ، ترس و ذلت نام برد . و عوامل غضب نيز شامل حب دنيا ، جهل ، تکبر مي شود . ‎چهارم: رذايل اخلاقي نسبت به خود مانند : حرص و ريا . عوامل حرص عبارت است از : شک و عدم يقين ، جهل . و عواملي که موجب ريا مي شود عبارت‌اند از : عدم ايمان کامل به خدا و آخرت ، قساوت قلب ، کم خردي . در ادامه آثار و عواقب رذايل اخلاقي از نگاه قرآن در دو بخش آثار و عواقب دنيوي و آثار و عواقب اخروي مانند حبط اعمال ، خسران ، عذاب ، حسرت درقيامت ، لعن و نفرين خداوند ارائه شده است. هم‌چنان براي مبارزه با رذايل اخلاقي ، راهکارهايي از نگاه قرآن کريم در دو بخش پيشگيري و درمان معرفي شده است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني