صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

تشبيهات نشانه‌اي به سوي اعجاز
نویسنده : اميني، بتول سادات
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: مهدي‌پور، فرامرز
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1390-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)،‌ گروه بين الملل
کلید واژه: تشبيه، اعجاز قرآن، فصاحت، بلاعت، انواع تشبيه
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: قرآن آخرين سروش آسماني و معجزه جاوداني پيامبر اسلام (ص) است و نزول آن در شرايطي اتفاق افتاد که بهترين و ارجمندترين امور از ديدگاه مردم شبه جزيره عربستان بود. خداوند آن حضرت را در ميان آنان مبعوث فرمود تا عجز آنها را در مقابله با عزم الاهي آشکار سازد. در چنين فضايي پيامبر(ص) دعوت به تحدي و مبارزه طلبي نمود و مخاطبان اولين دعوت خود را نه تنها مردم شبه جزيره بلکه تمامي جن و انس قرارداد ولي همگان در برابر عظمت اين کتاب آسماني سر تعظيم فرود آوردند. اين معجزه جهاني و هميشگي از وجوه متعددي قابل بررسي است اعجاز علمي، خبرهاي غيبي اعجاز در هماهنگي و عدم وجود اختلاف، اعجاز در آموزه ها و معارف عالي، آفرينش‌هاي هنري، اعجاز عددي ... و اعجاز در فصاحت و بلاغت. اعجاز در فصاحت و بلاغت يکي از مهم‌ترين وجوه اعجاز قرآن به شمار مي‌رود که قرآن پژوهان در اين وجه از اعجاز هيچ‌گونه اختلافي با يکديگر ندارند . علم فصاحت و بلاغت به سه دسته کلي معاني، بيان و بديع تقسيم مي شود که تشبيه در کنار کنايه و مجاز از زير مجموعه علم بيان به شمار مي‌آيد . دراين تحقيق سعي شده است که با بررسي تشبيهات قرآن به وجوه اعجار آن اشاره شود. تحقيق مورد نظر به چهار فصل مجزا تقسيم شده است فصل اول: کليات که شامل مقدمه و سازماندهي تحقيق مي باشد. فصل دوم: وجوه اعجاز که شامل تعريف لغوي و اصطلاحي اعجاز، وجوه اعجاز، اعجاز در فصاحت و بلاغت، پيشينه، تعريف، اهميت و تقسيمات علم بلاغت (معاني، بيان، بديع) تعريف لغوي و اصطلاحي بيان، تقسيمات علم بيان (تشبيه، مجاز، کنايه) پس از آن بحث تشبيه است که شامل تعريف لغوي و اصطلاحي تشبيه، ارکان و غرض تشبيه، اقسام و انواع تشبيه ميشود. فصل سوم به بررسي جايگاه و اهميت تشبيه، فوايد و ويژگي هاي اعجازي تشبيهات قرآن؛ مانند جاودانگي، نوآوري، تصويرسازي و... مي پردازد. فصل چهارم: شامل انواع تشبيهات قرآن مثل تشبيهات اعتقادي، اخلاقي، تربيتي، خانوادگي و ... است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني