صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

التفات و نقش آن در تفسير الميزان
نویسنده : دانش کهن، زهره
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: فلاحي قمي، محمد
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1390-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: التفات، سياق، علم بلاغت، علم معاني
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: اين پايان‌نامه به بررسي مفهوم التفات و نقش آن در تفسير الميزان پرداخته است. در اصطلاح، نقل کلام از اسلوبي به اسلوب ديگر التفات ناميده مي‌شود؛ مانند: التفات از اسلوب خطاب يا غيبت يا تکلم به ديگري و التفات از خطاب مفرد، تثنيه، جمع به ديگري و التفات از فعل ماضي، مضارع، امر به ديگري. بلاغت به معناي مطابقت کلام با مقتضاي حال خطاب همراه با فصاحت الفاظ آن است. اسلوب به روش تأليف و برگزيدن کلام، مي گويند. سياق، سير کلي جملات است که مفهوم خاصي از آنها به هم مي رسد. کاربرد ادبي التفات عبارت است از اين كه شنونده در حال خطاب مورد توجه خاصي از سوي متکلم واقع شده مانند: منت گذاري نسبت به برخورداري از نعمت‌ها و سرزنش مشرکان. التفات به غيبت جهت شرح حال مخاطبان براي ديگران و بيان علت و حکم کلي درباره همه افراد است، در حال تکلم، متکلم از برنامه خودش سخن مي گويد و خطاب و غيبت شنونده برايش مساوي است. رازگويي، بيان قدرت الهي، گواهي خداوند برمعاد، عظمت حق تعالي در نشان دادن آيات الهي از اين جمله است. التفات از خطاب به تکلم در قرآن کريم وجود ندارد. التفات از جمع مسلمانان به شخص پيامبر (ص) براي تشويق يا تنبيه غير مستقيم مسلمانان است. جهت منت گذاري و نسبت دادن ايمان به فرد فرد مسلمانان التفات صورت گرفت. التفات از دو فرد به جمع گوياي اين است که تکذيب و حکم يک پيامبر برابر با تکذيب و حکم تمام انبياء است. التفات از يک فرد به دو فرد بر اثبات کمال بخشش خداوند دلالت دارد. خبر دادن از گذشته با فعل مضارع صورت فعل را در ذهن شنونده حاضر مي کند و استمرار را مي رساند. تحقق فعل موکد تر و بليغ تر با فعل ماضي بيان مي شود و ثبوت را مي رساند. فعل امر تاکيد بر فعل و توجه به تحقق کار دارد. التفاتهاي متعدد جهت توسعه و تضييق در کلام است. جملات معترضه ميان سياق و مقدمه چيني براي تغيير سياق نوع ديگري از التفات‌هاي تلفيقي است. فايده عمومي التفات توجه و نشاط شنونده براي گوش دادن کلام و فايده اي خاص براي هر التفات مي باشد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني