صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

انواع، آداب، آثار و موانع ذکر در قرآن و احاديث
نویسنده : زهرا، شاهين
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: شمالي، محمدعلي
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1389-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)، گروه بين الملل
کلید واژه: ذكر، غفلت، عبادت، نماز، دعا، تسبيح.
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: ذکر، يادآوري نسبت به خالق و صفات اوست و ثمره آن در صورتي است که انسان دائما در ياد خدا باشد و تمام توجه او به خداوند متعال باشد، تا اينکه فکر او در دل قرار گيرد و انوار عظمت او بر دل بتابد. ثمره ذکر دائم، جملگي عبادت و طاعت است. ذکر و تذکر همان يادآوري امري به زبان و قلب است که احتمال غفلت در مورد آن امر محال نيست. لذا بايد دائما آن امر را متذکر شد تا مورد غفلت واقع نشود. در اين نوشتار ذکر در پنج فصل مورد بررسي قرار گرفته است در فصل اول به تبيين موضوع، سؤال اصلي و فرعي پيرامون ذکر، پيشينه تحقيق و هدف، مفهوم شناسي ذکر و مصاديق آن پرداخته شده است. همچنين رابطه کلمه و مفهوم ذکر با مفاهيمي چون دعا، تسبيح، قرب، عبد و فکر مطرح گرديده است. در فصل دوم بيان مي شود که حقيقت ذکر انواع و مراتبي دارد: لفظي مثل نماز، موعظه، قرآن خواندن، تهليل و تسبيح، قلبي و عملي نيز هر کدام مراتبي دارد که مي توان گفت بالاترين آنها آخرين مرتبه ذکر عملي است که همان انقطاع الي الله است. فصل سوم فوائد و آثار ذکر از جمله آرامش دل، مغفرت بصيرت حيات دل، تقوي و ... را در بردارد. فصل چهارم به بررسي اوقات و مواقع ذکر مي پردازد. البته ذکر محدود به اين اوقات نمي شود. لکن در اين اوقات، ذکر خاصيت بيشتري دارد. در ادامه آداب ذکر مطرح مي‌شود که بايد در حالت انقطاع، تضرع و با صداي آهسته و همراه خوف باشد. همچنين در پايان اين فصل ابزار ذکر بيان گرديده است چرا که هر امر خطيري با استفاده از ابزار مناسب، بهتر و سريعتر انجام مي‌گيرد. در فصل پنجم که فصل پاياني است عوامل و آثار غفلت از ذکر خداي متعال بيان گرديده است. پيروي از ظن و گمان، پيروي از هوي و هوس و جهل و ناداني و غرور از جمله عوامل غفلت" و قساوت قلب، خودفراموشي، فساد اعمال و هلاکت انسان از آثارغفلت به حساب مي آيند.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني