صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

الحجاب في القرآن الکريم
نویسنده : شاه پسند، الهام
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: حکيم، منذر
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1389-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)، گروه بين الملل
کلید واژه: زن، حجاب، فلسفه حجاب، اباحي‌گري، احكام حجاب.
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: موضوع اين پايان‌نامه، بررسي ديدگاه قرآن و روايات در باره شخصيت زن و مسئله حجاب و فلسفه آن است. هدف از اين تحقيق، شناخت ابعاد مختلف حجاب و پي بردن به فلسفه و حدود آن مي باشد تا زن مسلمان بتواند به واسطه‌ي آن عفت و حياء خود را حفظ کند. بنابراين تحقيق، حجاب داراي دو نوع اهميت است؛ اهميت در بعد عام که نشان‌گر نگاه حجاب به حدود کلي زندگي است و بعد خاص که نمايان‌گر هماهنگي فريضه‌ي اسلامي با وجوب کرنش و اطاعت در برابر قوانين شارع اسلامي مي باشد. فصل اول شامل كلياتي در باره اهميت و ضرورت موضوع و تعريف مفاهيم مي باشد. در فصل دوم از ديدگاه امت‌هاي مختلف بيان گرديده و اين که حجاب در اديان سابق و امت‌هاي پيشين و عرب زمان جاهليت ريشه دارد و هنگامي که اسلام ظهور کرد به آن بخش از اموري که مطابق با اهداف اسلام بود تاکيد و آن چه را متناقض بود لغو کرد. در فصل سوم به بررسي آياتي از سوره هاي احزاب و نور پرداخته و بيان کرده که اسلام بر فرو بستن چشم و عدم اختلاط زن و مرد پوشش زنان از مردان نامحرم تاکيد دارد. اما فصل چهارم مربوط به احکام شرعي حجاب مي‌باشد. گروهي از احکام شرعي که علماء و فقهاء آن را از قرآن کريم استنباط کرده‌اند، مشخص مي کند که دليل وجوب حجاب بر زن مسلمان اين است که زن بتواند در مسير اسلام حرکت کند و از آن منحرف نگردد. فصل پنجم در باب فلسفه ي حجاب و حدود و کيفيت آن مي‌باشد. حجاب اسلامي اوصاف و اشکال محدودي ندارد و ليکن شرايطي دارد که بايد رعايت شود. که از جمله‌ي آن شرايط اين است که زن بايد بدن به جز صورت و دو کف دست را بپوشاند و هم‌چنين لباس نبايد به گونه اي تنگ باشد که جزئيات بدن معلوم شود. فصل ششم در باب اسباب اباحي‌گري و راه‌هاي مبارزه با آن است که به بيان شبهه‌هايي درباره ي حجاب مي پردازد و مشخص مي‌سازد که چگونه استعمار و دشمنان اسلام، فرهنگ اباحي‌گري و الحادي و ضد دين را ترويج نمودند. در اين تحقيق تلاش براين بوده که مطالب مطابق با منابع اصلي و با تکيه بر اقوال و آراي علما و فقها و نويسندگان باشد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني