صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بررسي تطبيقي پاداش‌هاي دنيوي و اخروي از منظر قرآن
نویسنده : سبحاني چگني، فرزانه
مقطع : کارشناسی ارشد
استاد راهنما: شفيعي دارابي، حسين
رشته :
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علمیه خواهران قم، جامعة الزهرا(س)
کلید واژه: پاداش ، پاداش دنيوي و پاداش اخروي
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: از آن جا که بررسي تطبيقي پاداشهاي دنيوي و اخروي از منظر قرآن از مباحث مهم معرفتي به شمار مي رود، برآن شديم تا نوشتاري مستقل و متفاوت در رابطه با اين موضوع براي جامعه علمي و بالاتر بردن معرفت جوانان نسبت به پاداشهاي الهي نگاشته ، و ديدگاه قرآن را در رابطه با آن بررسي نماييم. در فصل اول اين نوشتار ابتدا به مباحث مقدماتي، از جمله تبيين موضوع و اهميت و ضرورت آن پرداختيم، و همچنين به پيشينه اي از آثاري که در رابطه با موضوع نوشته شده ... و اشاره نموديم. در ادامه مفهوم شناسي واژه ها مورد بررسي قرار گرفت و به اين نتيجه رسيديم که کلمه ثواب که مهم ترين واژه در رابطه با اين موضوع مي باشد بيشتر در کار خير به کار مي رود. همچنين در ادامه اين فصل حقيقت پاداشي را که خداوند به انسان عطا مي کند مورد بررسي قرار داده و مشخص شد حقيقت پاداش يک امر تکويني است نه قراردادي. درفصل دوم به ذکر بعضي از پاداشهاي دنيوي و اخروي اعم از جسماني و روحاني پرداختيم ، و نتيجه اين شد که همچنان خداوند در آخرت به انسان پاداشهاي نيک عطا مي کند ، در دنيا نيز پاداشهاي مادي و معنوي از جمله رزق گوارا، شرح صدر و ... را عنايت مي کند. در فصل سوم به بررسي وجوه اشتراک پاداشهاي دنيوي و اخروي پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم که اين پاداشها در سه چيز يعني موجبات و شرايط و تضاعف پذيري با هم اشتراک دارند. به اين معني که شرايط فراهم کننده ثواب در دنيا و آخرت يکي هستند؛ همچنين هر دو نوع پاداش در مقابل اعمال نيک و به فضل الهي چند برابر مي شوند. در فصل پاياني نيز وجوه افتراق پاداشهاي دنيوي و اخروي بررسي و معلوم شد اين پاداشها تفاوتهايي با هم دارند ، از آن جمله ، دادن پاداش در دنيا لزوما بر خداوند واجب نيست ، چرا که ظرفيت رسيدن به پاداش کامل در آن ميسر نيست ؛ اما دادن پاداش در آخرت بر خداوند واجب است چرا که هم عقل وفطرت و هم عدل و هم و عده هايي که در قرآن آمده است اقتضاي چنين وجوبي را مي کند. همچنين پاداشهاي آخرت در دوام و بقا و در جاودانه و هميشگي بودن نسبت به پاداشهاي دنيا برتري دارند ، حتي در مورد برترين پاداش يعني رضايت حضرت حق که در دنيا و آخرت جلوه نمايي مي کند نيز مراتب اعلاي اين رضايت و محبت الهي در آخرت مي باشد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني