صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸

بررسي تطبيقي آيه تبليغ (۶۷ مائده) از ديدگاه فريقين
نویسنده : اکبريان، بتول
مقطع : کارشناسی ارشد
استاد راهنما: عظيمي فر
رشته :
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1391-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علمیه خواهران قم، جامعة الزهرا(س)
کلید واژه: مفسران شيعه، اهل سنت، آيه تبليغ ، امامت، امام علي (ع)
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: رساله حاضر با خواست وکمک الهي و با استفاده از تفاسير ومنابع معتبر فريقين سعي داشته تا در حد توان به بررسي تطبيقي و مقايسه اي بين تفاسير شيعه و سني در ذيل آيه ‎67‎ سوره مبارکه مائده بپردازد و در اين راستا امامت امام علي (ع) را که آيه يکي از مهمترين ادله اثبات آن است؛ ثابت کند. به همين منظور اين رساله به بررسي نظرات ده تن از مفسرين شيعه و ده تن از مفسرين اهل سنت مي پردازد و سعي کند بدون دخل و تصرف، خلاصه اي از ديدگاه هر مفسر را پيش روي خواننده قرار دهد تا خواننده بدون نياز به مراجعه به آن تفاسير خلاصه اي از هر تفسير را داشته باشد و با مطالعه ي آن خود به قضاوت بنشيند و در رابطه با نظرات مطرح شده هر دو گروه شيعه و سني داوري کند. در اين تحقيق بيان مي شود که شيعه چگونه به انفاق و با استفاده از آيه تبليغ که يکي از مهمترين آيات اثبات امامت علي (ع) است و با استفاده از يک سري از قرائن پيوسته و ناپيوسته مانند زمان و مکان آيه، واژگان و عبارات مهم بکار رفته در آيه، عبارات ممتازبکار رفته در خطبه رسول خدا (ص) در غدير و ...امامت علي (ع) را اثبات مي کند. و بيان مي کند که برخلاف شيعه اهل سنت در مورد شان نزول اين آيه راي و نظر يکساني ندارند و مواردي مثل امام علي (ع)، جهاد، حراست از رسول خدا (ص) ، يهودو ... را مورد نزول آيه مي دانند. نيز در اين آيه رساله نکات مورد اشتراک فريقين مانند لغو نبودن شرط و جزا در آيه و احساس نگراني رسول خدا (ص) از حکم موجود در آيه و ...و نکات مورد افتراق فريقين در تفسير آيه مي پردازد و بيان مي کند. اهل سنت شبهاتي مانند قاعده ي سياق و نفي دلالت آيه بر امامت علي (ع)، ترديد در اعتبار حديث غدير، نفي معناي "اولي " از واژه "مولي " و...را نيز بر تفسير شيعه در خصوص آيه ي تبليغ بيان مي کنند که اين رساله به بيان و پاسخگويي به برخي از آنها مي پردازد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني