صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸

غيب و ايمان به آن از منظر علامه طباطبايي
نویسنده : موسوي، سيده مريم
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3 حوزه)
استاد راهنما: قيومي، محمدباقر
رشته :
تعداد صفحات : 168
سال دفاع : 1387-00-00
مرکز آموزشی: مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
کلید واژه: غيب، شهود، ايمان، آخرت، علم غيب، عالمان به غيب
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
بررسي مفهوم غيب و تأکيد بر ايمان به غيب و امکان علم به غيب از ديدگاه قرآن و نگاه مفسران است. نگارنده پس از مطالعه آيات قرآن و کتب اديان ديگر و برخي روايات و ديدگاه مفسران در باره غيب و علم به غيب پيدا کردن، به اين نتيجه مي‌رسد که اعتقاد به غيب و عالم غيب در همه اديان، اساس ديانت بوده و ادله عقلي و نقلي، وجود عوالم غيبي و موجودات در آن را اثبات مي‌نمايد. اين ادله ثابت مي‌کنند وراي اين جهان دنيايي قبل از آن بوده و جهاني بعد از آن خواهد بود و انسان بعد از مرگ وارد عالم برزخ و قيامت خواهد شد. نويسنده همچنین ثابت کرده است غيب و غايب بودن از حواس و ادراک متعلق بشري است و محدود به حدود مادي و جسماني است و شامل موجودات محدود مثل ملائکه، جن و شيطان و ساير موجودات نيز مي‌باشد، اما نسبت به خداوند که وجود نامحدود و محيط بر همه چيز است، غيب معنا ندارد. او همچنين پس از مراجعه به آيات و روايات به دو دسته ادله متناقض در باره انحصاري و غيرانحصاري بودن علم غيب برمي‌خورد که برخي علم به غيب را منحصر به خداوند مي‌دانند و برخي انبيا و ائمه و بندگان شايسته الاهي را نيز عالم به غيب معرفي کرده‌اند و او از جمع بين اين ادله به اين نتيجه می رسد که علم غيب مطلق و بدون قيد و شرط مختص خداوند است؛ ولي برخي از بندگان خاص با اراده خداوند و تعلیم حضرت حق به غيب علم پيدا مي‌کنند. نگارنده اين تحقيق را در چهار بخش تدوين نموده است. بخش اول به بيان کليات و تاريخ زندگي علامه طباطبايي و بررسي مفهوم لغوي غيب و بخش دوم به بررسي ماهيت و حقيقت غيب از ديدگاه قرآن و مراتب علم غيب و مصاديق قرآني علم غيب و بخش سوم به موضوع علم داشتن به غيب و بخش چهارم به ايمان به غيب و توصيه‌هاي قرآني در اين باره اختصاص يافته است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني