صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

تدبری در قرآن در رازقیت آفریدگار و تلاش انسان
نویسنده : عبداللطیف بهنام
مقطع : سطح 3
استاد راهنما: یوسفی
رشته :
تعداد صفحات : 183
سال دفاع : 1384-00-00
مرکز آموزشی: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
کلید واژه: رازقیت خدا، رزق، روزی، تلاش انسان، تقسیم روزی
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
تحقیق حاضر به دو جنبة رازقیت آفریدگار و تلاش انسان با نگاه قرآنی نظر دارد.
نویسنده در دو بخش به بحث رازقیت آفریدگار و معیارهای تقسیم روزی توجه نموده است. ابتدا بیان داشته که آفریدگار، گسترة زمین و مائده نعمت‌های آن را آفرید و به طور یکسان فرصت بهره‌گیری و به خدمت گرفتن امکانات موجود در آن را برای بندگان مقرر فرمود تا با تلاش‌های همه جانبه برای به تسخیر درآوردن آن امکانات جهت آسایش و سعادتی ابدی، با هم به رقابتی سالم بپردازند. سپس اشاره می‌کند که در این میدان رقابت، کسانی به بهرة بیشتر و بهتر می‌رسند که به معیارهای تقدیر و توزیع روزی و خطوط اساسی و عمدة سنت و برنامه رازقیت الهی آگاه‌تر، و در ایجاد آن معیارها در زندگی خود و خانوادة خود پر تلاش‌ترند و اینان به سبب شناخت و آگاهی و اعتقادی صحیح در مسألة رازقیت، در فاصلة گذشتن تا رسیدن به معیشتی مطلوب و پیراسته از دشواری‌ها و بحران‌های ایجاد کنندة سستی و ضعف در ایمان و بندگی، از ناآرامی‌های روحی و روانی رهایی یابند.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني