صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸

عوامل اختلاف در تفسیر قرآن
نویسنده : حسین احمدی حسین آبادی
مقطع : کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مصطفی کریمی
رشته : تفسیر و علوم قرآنی
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1388-00-00
مرکز آموزشی: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
کلید واژه: تفسیر، مبانی تفسیر، گرایش تفسیری، قواعد تفسیر، اختلاف تفسیری، اختلاف مفسران
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
بررسی علل اختلاف مفسران در تفسیر قرآن است.
این پژوهش عوامل اختلاف در تفسیر قرآن را به سه دسته تقسیم کرده است. دستة اول مبانی متفاوت مفسران درباره متن، پدید آورنده و مفسّر قرآن است. نویسنده اختلافات مبنایی مربوط به متن قرآن را در شش عنوان ذکر کرده که مهمترین آن‌ها عبارتند از: 1. اختلاف در بشری یا الهی بودن قالب قرآن 2. اختلاف در تعدد یا وحدت معانی آیات قرآن 3. اختلاف در تکثرپذیری فهم قرآن 4. اختلاف در زبان قرآن. وی در ادامه به اختلاف‌های مبنایی مربوط به پدیدآورنده اشاره کرده و اختلاف در معرفت بخش با حیرت افکن بودن هدف مؤلف را از آن جمله بر شمرده است و نیز نویسنده درباره اختلاف‌های مبنایی مربوط به مفسّر قرآن موارد زیر را بیان می‌کند: 1. اختلاف در تأثیر پیش فرض‌های قبول دین از سوی مفسّر 2. اختلاف در مقدار تأثیر علایق و انتظارات مفسّر 3. اختلاف در مقدار تأثیر پرسش‌های مفسّر.
وی در دستة دوم اختلافات، گرایش‌های متفاوت تفسیری همانند گرایش فلسفی، عرفانی، باطنی و اختلاف در گرایش مذهبی را یکی دیگر از عوامل مبنایی اختلاف مفسران می‌داند. در پایان به دسته سوم که تفاوت‌های مربوط به قواعد تفسیری است اشاره کرده است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني