صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

بررسى و تحليل رؤيا از ديدگاه قرآن و روايات
نویسنده : منتظرى ـ على
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: نيازى ـ هاشم
رشته : الهيات و معارف اسلامى
تعداد صفحات : 205
سال دفاع : 1381-09-14
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
کلید واژه: خواب، انسان، انبيا
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
«رؤيا» عنوان يكى از نعمتها و عطيه هاى الهى به انسان و جلوه اى از نظام حكيمانه آفريننده هستى، همواره مورد توجه و اهتمام بشر بوده است. قرآن كريم در آيات متعددى به نُه رؤيا از رؤياهاى انبياى الهى(عليهم السلام) و افراد عادى اشاره نموده و در برخى موارد، رؤيا را با تمام خصوصيات و تعبير آن بيان فرموده و اين خود بيانگر اهميت و اعتبار برخى از رؤياها از ديدگاه قرآن كريم است. روايات معصومين(عليهم السلام) نيز از رؤياى نيك و شايسته به عنوان الهام و بشارتى از جانب خداوند به بنده مؤمن خود ياد كرده و آن را يكى از طريق دريافت وحى براى پيامبران ذكر نموده اند.
پژوهش حاضر، بر آن است كه مسئله «رؤيا» را از منظر قرآن كريم و روايات اهل بيت(عليهم السلام)مورد بررسى و تحليل قرار دهد و ضمن تبيين ابعاد مختلف آن، ساحت رؤيا را از تفسيرهاى مادى و خرافات و موهومات پاك نمايد.
اين پايان نامه، در هفت فصل تنظيم گرديده است:
در فصل اول، كليات تحقيق ارائه مى شود.
در فصل دوم، از خواب و استراحت و حقيقت آن بحث مى شود.
در فصل سوم، حقيقت رؤيا و چگونگى تحقق آن مورد بررسى قرار مى گيرد.
در فصل چهارم، رؤياهاى نقل شده در قرآن و روايات بيان شده، حجيت و ارزش آن از منظر قرآن و روايات بررسى و تحليل مى شود.
در فصل پنجم، اقسام رؤيا در روايات از حيث ارزش و اعتبار، از حيث منشأ، از حيث محتوا، و از حيث شخص نائم، تبيين مى گردد.
در فصل ششم، عوامل تأثيرگذار در رؤيا بررسى مى شود كه عبارت اند از: عقل و دانش، ايمان و باورهاى صحيح، طهارت روح و جسم، ذكر و ياد خدا، قصد و نيت، رفتار و گفتار، القائات و آزارهاى شيطان، وضعيت جسمانى، اشتغال فكرى نسبت به موضوعى خاص در بيدارى، حوادث اطراف، و صفات و سجاياى اخلاقى.
و در فصل هفتم، فوايد و كاركردهاى رؤيا مورد بحث واقع مى گردد كه عبارت اند از: ارشاد و هدايت الهى، دريافت وحى الهى، كسب معارف و مقامات معنوى، تعليم و آموزش، ارائه پيام و راهنمايى، بشارتى از جانب خداوند، جلوگيرى از تكرار گناه و معصيت، جلوگيرى از فساد، بخشش گناهان مؤمن، عقوبت جنايتكاران، معرّفى نيت و شخصيت درونى، كشف جرم و جنايت، آگاهى از واقعيتهاى ناشناخته، نشان دادن ماهيت و باطن برخى از افراد، كسب اطلاع از ارواح گذشتگان، اثبات وجود روح و اصالت و استقلال و تجرد و بقاى آن پس از مرگ، اثبات امكان ثواب و عقاب در عالم برزخ، ارضاى خواسته ها و آرامش روحى و روانى، تكامل مغزى و حفظ سلامت روحى و روانى، و درمان بيماريهاى روحى و روانى.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني