صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

بررسى كاربرد چهار قدرت تنبيه، پاداش، تخصص و منتسب در مديريت الهى و اسلامى با تأكيد بر قرآن
نویسنده : نادرى قمى ـ محمد مهدى
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: حسينى تاش ـ سيد على
رشته : مديريت
تعداد صفحات : 138
سال دفاع : 1377-07-16
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
کلید واژه: مديريت، قدرت، تنبيه، پاداش
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
از انواع مهم قدرت كه اغلب در مديريت مورد استفاده قرار مى گيرد، مى توان به چهار قدرت تنبيه، پاداش، تخصص، و منتسب اشاره كرد. از آنجا كه مديران بارها براى اداره سازمانها و افراد از اين قدرتها استفاده مى كنند، به نظر رسيد كه بسيار به جاست كه تحقيقى با رويكرد اسلامى درباره كاربرد و استفاده از اين چهار قدرت انجام شود.
با توجه به اينكه محور اصلى و اساسى در معارف اسلامى، قرآن است و از آنجا كه منابع حديثى و سيره و تاريخ اسلام بسيار گسترده مى باشد، دامنه اين تحقيق فقط قرآن كريم و نهج البلاغه امير مؤمنان(عليه السلام) قرار گرفته و به گفته مؤلف آن، اين پژوهش كارى است بديع و نو كه قبل از اين تا آنجا كه مطلع هستيم، سابقه ندارد.
اين رساله، در پنج فصل تنظيم گرديده است:
در فصل اول، كليات تحقيق مطرح مى گردد.
در فصل دوم، مفهوم قدرت و تعريف آن، نسبيت قدرت، قدرت و نفوذ، قدرت و اختيار، تصوّر قدرت، تقسيم بندى قدرت، استفاده مناسب و مؤثر از قدرت، شيوه هاى اعمال قدرت، و قدرت در تئورى مديريت و سازمان، مورد بحث واقع مى شود.
در فصل سوم، روش تحقيق، توضيح داده مى شود.
در فصل چهارم، يافته ها در خصوص قدرت تنبيه، پاداش، تخصص، منتسب، و استفاده توأم از چند قدرت، ارائه و تحليل مى شود.
و در فصل پنجم، خلاصه مباحث، نتيجه گيرى، و پيشنهادات ارائه مى گردد.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني