صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

بررسى رويكرد تطبيق آيات قرآنى بر مسايل علمى در تفاسير قرن چهاردهم هجرى
نویسنده : مرتضاييان ـ محمد جعفر
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: نقى پور فر ـ ولى الل
رشته : الهيات و معارف اسلامى
تعداد صفحات : 156
سال دفاع : 1380-09-05
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
کلید واژه: تفسير، آيه، شيعه، اهل سنت، تفسير علمى
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
اين پايان نامه، بر آن است كه رويكرد تطبيق آيات قرآنى بر مسايل علمى را تبيين كند و ضمن بررسى اقوال مختلف در اين زمينه، به سير تاريخى آن و نيز به علل و عوامل رشد اين رويكرد تفسيرى در قرن چهاردهم بپردازد.
در اين باره، سه ديدگاه عمده وجود دارد: گروهى مخالف تطبيق قرآن بر مسايل علمى بوده و عده اى موافق آن بوده اند و گروهى نيز قائل به تفصيل شده اند; بدين معنا كه اگر آياتى از قرآن بدون تكلف و با رعايت اصول و معيارهاى معتبر تفسير با برخى قوانين علوم تجربى و مسلمات علمى قابل انطباق باشد، مى توان به تطبيق آنها دست زد و از يافته هاى علمى براى فهم بهتر الفاظ آيات قرآن كمك گرفت، لكن اگر تطبيق به معناى تحميل مسايل علمى بر قرآن يا استخراج علوم از قرآن باشد، چنين تفسيرى سر از تفسير به رأى و تأويل مردود درخواهد آورد كه پذيرفته نيست.
رساله حاضر، در پنج فصل ترتيب يافته است:
در فصل اول، كليات پژوهش ارائه مى گردد.
در فصل دوم، تاريخچه تفسير علمى، و علل و عوامل رشد رويكرد تطبيق در قرن چهاردهم، بيان مى شود.
در فصل سوم، مبانى نظرى مطرح مى شود و در اين راستا، قلمرو علوم تجربى با قرآن، و معيارهاى معتبر در تفسير صحيح قرآن، بررسى مى گردد.
در فصل چهارم، ديدگاههاى مفسران قرن چهاردهم، اعم از موافقان تفسير علمى قرآن، مخالفان و قائلان به تفصيل به همراه ادلّه آنها مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد.
و در فصل پنجم، تفاسير شاخص اهل سنت و شيعه در قرن چهاردهم، معرفى و بررسى مى شود.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني