صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحليل نحوى بلاغى وقف و ابتدا در قرآن كريم
نویسنده : كاشفى، اميرمحمود
مقطع : دكترا
استاد راهنما: لسانى فشاركى، محمدعلى
رشته : زبان و ادبيات عرب
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1377-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه تربيت مدرس
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
تحقيق حاضر به تطبيق مواضع وقف و ابتدا در قرآن كريم بر قواعد نحوى و بلاغى اختصاص دارد و نتاج به دست آمده به اين قرار است: تطور ديدگاه ها در اصل بلاغت باعث آن شده است كه تلقى ها از عناوين مندرج در بلاغت هم دستخوش تغيير شود. در بلاغتى كه جرجانى تعريف مى كند، وقف و ابتدا از جايگاهى مهمى برخوردار نيست; زيرا فصل و وصل در آن به آوردن يا نياوردن واو عاطفه منحصر است. طبق تعريف و تلقى اسلاف جرجانى، وقف و ابتدا از جايگاهى مهم برخوردار بوده است; زيرا بر طبق آن وقف و ابتدا كاملاً بر فصل و وصل منطبق است و اين همان عنوانى است كه بعضى اهل فن آن را عين بلاغت و تمام آن دانسته اند. وقف و ابتدا در قرآن هر چند قسمت اعظمش با استمداد از ابزار نحو صورت مى گيرد; اما نفس عمل، يعنى وقف بر موضوع نيكو و شروع از مقام مناسب، يك عمل بلاغى تلقى مى شود. در قرآن مواضع وقفى وجود دارد كه از بايدهاى نحوى تكون نيافته اند; بلكه از بايسته هاى متعالى كه منبعث از بلاغت مخصوص قرآنى است نشات گرفته اند و اين مواضع همان فواصل هستند.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني