صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحليل مفهومى برخى از تجربه هاى دينى در قرآن كريم
نویسنده : توكلى، طاهره
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: مجتهد شبسترى، محمد
رشته : اديان و عرفان اسلامى تطبيقى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1381-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه تهران
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
تحقيق حاضر به بررسى تجربه هاى دينى با تكيه بر آيات قرآن پرداخته و شامل دو بخش است. در بخش اول با عنوان درآمدى بر تجربه دين از تعريف تجربه و دين، زمينه و بستر پيدايش مباحث مربوطه به تجربه دينى، تعريف تجربه دينى و ويژگى هاى آن، عمومى نبودن تجربه هاى دينى، آزمون پذير نبودن تجربه هاى دينى، ملاك اعتبار و صدق تجربه هاى دينى و جز آنها سخن رفته است. در بخش دوم جايگاه معرفتى تجربه در قرآن بررسى شده است. در بخش سوم ذيل عنوان تحليل نمونه هايى از تجربه دينى در قرآن كريم از خشيت، سكينه، اطمينان، خوف، رجا، توكل و وحى سخن به ميان آمده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني