صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحليل متنى جزء سى ام قرآن كريم
نویسنده : مصباح، احمد
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: يارمحمدى، لطف الله
رشته : زبان و ادبيات خارجى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1378-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه شيراز
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
متن قرآن كريم، همانند هر متن ديگرى، براى رساندن معنا به كار گرفته شده است. معنايى كه يك آيه مى رساند بستگى به اين دارد كه آيه مربوطه چه نقش و يا نقش هايى را در سوره مربوط به آن بر عهده دارد. در اين پژوهش نقش هاى آيات در جزء سى ام قرآن كريم مورد بررسى قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مى دهد كه آيات جزء سى ام، بيست و دو نقش متفاوت بر عهده دارند. از ميان اين نقش ها، نقش توصيف بيشترين و نقش هاى آرزو و تسلى كمترين درصد را به خود اختصاص داده اند. تعدادى نكات دستورى مشترك نيز در يازده گروه از اين نقش ها وجود دارد كه در اين بررسى آورده شده اند. نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه سوره هاى جزء سى ام از لحاظ فشردگى معنايى همانند يكديگر نيستند. در اين زمينه سوره نصر بيشترين و سوره هاى فيل، فلق و ناس كمترين فشردگى معنايى را دارند. در پايان، كاربردهاى نظرى و عملى مربوط به يافته هاى اين پژوهش جهت مطالعه قرآن كريم و متون ديگر بيان شده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني