صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحليل سيره حضرت ابراهيم از ديدگاه قرآن
نویسنده : حاجى ربيع، مسعود
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: عابدى، احمد
رشته : الهيات و معارف اسلامى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1380-00-00
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
در اين پژوهش طى چهار فصل سيره حضرت ابراهيم با تكيه بر آيات قرآن بررسى شده است. در فصل اول كلياتى از بحث نظير تعريف سيره، حنيف، ملت و ابراهيم آمده است. در فصل دوم با عنوان رفتار و شخصيت فردى ابراهيم(ع) از سير كلى زندگى ابراهيم(ع)، سيره عقلانى، ويژگى هاى اخلاقى و روش نيايشى او بحث شده است. در فصل سوم با نام شخصيت خانوادگى ابراهيم(ع) به بررسى رفتار ابراهيم(ع) با آزر و والدين، رفتار او با همسران و رفتار وى با فرزندان پرداخته شده است. در فصل چهارم تحت عنوان شخصيت اجتماعى ابراهيم از دعوت آن حضرت به توحيد و برائت او از شرك، سيره رفتارى او با فرمانرواى معاصر و سيره رفتارى او با قوم لوط سخن رفته است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني