صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحليل زبان قرآن و متدلوژى فهم آن
نویسنده : سعيدى روشن، محمدباقر
مقطع : دكترا
استاد راهنما: معرفت، محمدهادى
رشته : علوم قرآن و حديث
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1381-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه قم
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
رساله حاضر به بررسى زبان قرآن و روش فهم آن پرداخته و شامل دوازده فصل با اين عناوين است: مفهوم زبان و زبان شناسى; زبان دين، رهيافت ديروز غرب; عصر جديد، پيدايش بسترهاى نو در طرح زبان دين (ضرورت هاى بيرونى زبان قرآن); زبان دين و رهيافت هاى معاصر در غرب; ريشه ها و مبانى فكرى دينى غرب، موقعيت ما; زبان قرآن در فراشد دانش هاى اسلامى; زبان قرآن در ساحت مفردات، كدام نقش; قرآن زبان نمادها يا حقايق متعالى; زبان قرآن، تعهدبرانگيزى در متن واقع گويى; روش كشف زبان قرآن; زبان ويژه هدايت; معناشناسى و هرمنوتيك فهم قرآن.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني