صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحقيقى در ابعاد مسئله حمل قرآن كريم
نویسنده : خوش منش، ابوالفضل
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: خزعلى، ابوالقاسم
رشته : الهيات و معارف اسلامى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1376-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه امام صادق(ع)
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
اين تحقيق با اين پيش فرض كه روش صحيح تعليم و حمل قرآن كريم در سيره پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) متبلور است و تنها از رهگذر آن مى توان اجراى احكام قرآن و تحقق اهداف آن را در جامعه ضمانت كرد، به انجام رسيده است. در آن نخست تاريخچه تعليم و حفظ و حمل قرآن كريم به طور تحليلى بررسى شده و نكات مثبت و منفى آن بيان گرديده است; سپس شيوه آموزشى پيامبر اكرم(ص) به عنوان پيشرفته ترين شيوه از يكسو و قديمى ترين و اصيل ترين شيوه براى تعليم قرآن از سوى ديگر معرفى شده است. پس از آن، اصول و مبانى تعليم و حمل قرآن كريم در قرآن، سنت و دانش نوين بررسى شده، آنگاه شيوه مذكور، در قالب شيوه هاى زبان آموزى جديد ارائه گرديده است و در بخش پايانى از آشنايى حقيقى با زبان قرآن، توانايى تدبر در قرن، قرآن انديشى و تكلم به زبان آن، مصونيت از لغزش در برابر متشابهات، موسيقى درمانى، تئاتر درمانى و معنادارى قرآنى به عنوان آثار به كارگيرى اين شيوه سخن رفته است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني