صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحقيق در باب آيات قرآنى ناظر به توزيع مجدد ثروت
نویسنده : آل صاحب فصول، مرتضى
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: ملكيان، مصطفى
رشته : الهيات و معارف اسلامى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1379-00-00
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
در اين پايان نامه توزيع مجدد ثروت با تكيه بر آيات قرآن طى چهار فصل با اين عنوان ها بررسى شده است: فصل اول، كليات: مقدمه اى درباره هدف و روش و پيشينه، تعاريف درآمد، ثروت، توزيع درآمد، تأمين اجتماعى; فصل دوم، تاريخچه: توزيع ثروت در دوره دولت اسلامى مدينه، توزيع ثروت در دوره رقابت سرمايه دارى با كمونيسم; فصل سوم، كند و كاو در آيات قرآنى ناظر به توزيع مجدد ثروت: انفاق، زكات، صدقه و ملحقات صدقه; فصل چهارم به نتيجه گيرى از فصول قبل اختصاص يافته است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني