صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تحقيق در اعلام قرآن
نویسنده : خزائلى، محمد
مقطع : دكترا
استاد راهنما: حكمت، على اصغر
رشته : زبان و ادبيات فارسى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1332-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه تهران
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
رساله حاضر به بررسى اعلام قرآن اعم از اديان، كتاب هاى آسمانى، اماكن، اسامى مصرح، اعلام مبهم و اشياء پرداخته و مشتمل بر صد و چهار گفتار است كه هر كدام به بررسى يكى از اعلام قرآن اختصاص يافته است. نويسنده در بررسى هر علم به منابع گوناگون نظير دائرة المعارف اسلامى، عهدين، آيات و روايات مراجعه كرده و انعكاس آن را در ادبيات فارسى نيز نشان داده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني