صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

تجزيه و تحليل منظورهاى ضمنى در مكالمات قرآن مجيد
نویسنده : پيمانى، محسن
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: يارمحمدى، لطف الله
رشته : زبان و ادبيات فارسى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1376-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه شيراز
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
در اين پژوهش با اين پيش فرض كه در كلام علاوه بر القاى مقاصد مصرح و اوليه مقاصد ضمنى و ثانوى نيز القا مى شود، به بررسى مقاصد ضمنى و ثانوى مكالمات قرآنى پرداخته شده است. در تحقيق حاضر نخست فهرستى از مكالمات موجود در قرآن به دست داده شده، سپس با استفاده از دو اصل همكارى و ادب به بررسى معانى دوم مكالمات قرآنى پرداخته شده است. گرايس كه براى اولين بار اصل همكارى را ارائه نموده معتقد است، نقض چهار راهكار كيفيت (حقيقت گويى)، كميت (مختصر و مفيدگويى)، ارتباط (مربوط گويى) و طريق (روشن و منظم و موجزگويى) باعث به وجود آمدن معانى دوم است. ليچ كه اصل ادب مورد بحث در اين تحقيق به او تعلق دارد، رعايت اصول ملاحظه كارى، گذشت، تاييد، شكسته نفسى، توافق، همدردى، كنايه، جاذبه، پوليانا، و بعضى اوقات صحبت گشايى و متلك را علت استفاده سخنگويان زبان از معانى ضمنى مى داند. در اين تحقيق مشخص شد كه بيشترين مورد از موارد نقض اصول گرايس در مكالمات قرآنى در اصل كميت، و كمترين آنها در اصل طريق مى باشد. بيشترين موارد رعايت اصول ادب نيز در اصول جاذبه و كنايه بوده است و هيچ موردى براى اصول گذشت، پوليانا، صحبت گشايى و متلك به چشم نمى خورد.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني