صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
اسامى و اوصاف قرآن در «نيايش ختم قرآن صحيفه سجاديه»
نویسنده : غايى، احمدرضا
نام نشريه : سفينه
شماره نشريه: 9
شماره صفحه: 45-81
تاريخ انتشار: 1385-12-28
کد مقاله: 530
  دريافت فايل pdf
چکیده :


بررسى اسامى و اوصاف قرآن در دعاى ختم قرآن صحيفه سجاديه است.نويسنده در اين نوشتار حدود هجده عنوان و صفت براى قرآن كه در دعاى ختم قرآن صحيفه سجاديه آمده، برمى شمرد. برخى از اين اسامى و اوصاف عبارت اند از: كتاب، نور، حديث، وحى، فرقان، حبل، سُلَّم، مَهَوِّن، ذريعه، مونس، مُهَيمِن. نويسنده مقاله پيش از برشمردن اين اوصاف، ضمن توضيحى پيرامون دعاى مذكور كه دعاى چهل و دوم صحيفه سجاديه است، اسامى قرآن را به چهار دسته تقسيم مى كند: مفرد و مستقيم، مركب و مستقيم، غيرمستقيم يا استخراجى، و مفهومى و استنباطى. البته هر يك از اسامى و اوصاف مذكور با توضيحاتى نيز همراه است.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
صحيفه سجاديه، ختم قرآن، مهيمن، فرقان، وحى، تنزيل، ميزان، هدى، حبل، وسيله، سلّم، سبب، ذريعه، مونس، مهوّن : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني