صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
نگاهي به يك قاعده و دو استثناء در موضوع حجاب
نویسنده : سروش محلاتي، محمد
نام نشريه : كتاب زنان
شماره نشريه: 37
شماره صفحه: 193-224
تاريخ انتشار: 1386-10-30
کد مقاله: 86500
 
چکیده :


بيان قاعده اوليه و اصول عمليه مرتبط با حكم حجاب و تبيين موارد استثنايي آن يعني بردگان و خواجگان مي باشد.
در اين مقاله ابتدا ادله لزوم پوشش و حجاب (آيات غض بصر و جلباب) تجزيه و تحليل شده سپس نظرات مختلفي درباره اصل عملي (مواردي كه دليل بر لزوم حجاب و ممنوعيت نگاه نباشد) مطرح گرديده است. بعضي اصلي عملي در حجاب را برائت مي دانند و برخي نيز به اصل احتياط استناد كرده اند كه اصل اخير توسط نويسنده مورد نقد قرار گرفته است. در ادامه مباحثي پيرامون بردگان و خواجگان به عنوان برخي از موارد استثنايي از حكم حجاب تشريح شده است. نگارنده ضمن بيان دلايل استثناء، از حكمت استثناء حكم حجاب سخن گفته است. ذكر شمول يا عدم شمول موارد مشابه بردگان و خواجگان از ديگر مندرجات اين بحث مي باشد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
حجاب، نگاه، برائت، احتياط، بردگان، خواجگان، پوشش : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني