صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
حكمت تكاليف و حقوق در تعاليم اسلامى
نویسنده : جوادى آملى، عبدالله; تدوين: محمّدرضا مصطفى پور
نام نشريه : پاسدار اسلام
شماره نشريه: 291 و 292
شماره صفحه: 6-10
تاريخ انتشار: 1385-01-31
کد مقاله: 452
  دريافت فايل pdf
چکیده :


رابطه حق و تكليف و حكمت آن دو با بهره مندى از بيانات آية الله جوادى آملى تشريح مى شود.مطالب مقدماتى مقاله را توضيحاتى پيرامون ذى حق بودن، تحصيل منافع حق و ارتباط تكوين و تشريع تشكيل داده است و در ادامه، تضمين شدن حقوق به واسطه وضع تكاليف هم در عرصه حقوق مادى و هم در عرصه حقوق معنوى بيان مى شود. در بخش بعدى مقاله، فلسفه وجودى تكليف و برخى از آثار آن بيان شده است. سپس حكمت طاعت خدا از ديدگاه ابن سينا و دو سؤال در اين خصوص مطرح مى شود. در ادامه مطالب، با ذكر شبهه اى از سوى اشاعره و برخى از اهل اين روزگار، ديدگاه صدرالمتألهين در باب تكاليف تبيين شده است و بخش پايانى مقاله نيز به ضمانت اجراى حقوق توسط توحيد، و نيز دو عامل اساسى تحقق حقوق شخصى و اجتماعى (يعنى اعتقاد به وحدانيت الهى و اخلاص در عمل) اختصاص دارد.
: موضوعات
: آدرس اينترنتي
تكليف، حق، حكمت طاعت، توحيد، ابن سينا، صدرالمتألهين، نسبت بين حق و تكليف، اشاعره : کلید واژه

متن کامل


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني